پروپاگاند جنگ طلبانه امپریالیستی و موقعیت «اپوزیسیون» بورژوایی

über پروپاگاند جنگ طلبانه امپریالیستی و موقعیت «اپوزیسیون» بورژوایی

پروپاگاند جنگ طلبانه امپریالیستی و موقعیت «اپوزیسیون» بورژوایی

پروپاگاند جنگ طلبانه امپریالیستی و موقعیت «اپوزیسیون» بورژوایی

اتفاقاتی سیاسی ایی که این روزها در جریان است، برخلاف تصورات خام اندیشانه ی اپوزیسیون چپ، فراتر از یک اعمال فشار دیپلماتیک از جانب امریکا و اسرائیل است. مساله این است که امپریالیسم غرب به سرکردگی امریکا و ناتو به همراه اسرائیل به عنوان پایگاه اصلی امپریالیسم در خاورمیانه، رقیب امپریالیستی از جنس جمهوری اسلامی که متحد امپریالیسم روسیه است و با سیاست های اشغال گرانه اش، در پی گسترش دامنه ی نفوذ خود در کل منطقه ی خاورمیانه است، را به راحتی قبول نمی کنند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی نه تنها در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و دیگر کشورهای منطقه پایگاه عظیم امپریالیستی برای خود درست کرده است، حتی در کشورهای شمال افریقا مانند مصر، تونس، کشورهای امریکای جنوبی همچون ونزوئلا و کوبا و بعضا در کشورهای اروپای شرقی چون رومانی و کشورهای از هم پاشیده ی وابسته به شوروی و یوگسلاوی سابق هم نفوذ چشمگیری دارد.

» تز» ارتجاعی یی که ناسیونالیسم چپ و چپ ناسیونالیسم یعنی جریانات مرتجع عقب مانده ی استالینیست در سراسر جهان نمایندگی کرده و هنوز هم با همین تئوری توطئه به جنگ با دشمن می روند، تاکنون در میان توده ی مردم مخالف امپریالیسم امریکا، احزاب و گروه های سیاسی ناسیونالیست چپ و چپ ناسیونالیست، جناح های چپ بورژوازی از جمله شاخه های مختلف سوسیال دمکراسی به ویژه تروتسکیست های اروپایی هم غالب است. این تز ارتجاعی «راه رشد غیر سرمایه داری» و جلوه دادن امریکا به عنوان تنها نیروی امپریالیستی بوده و هست. این نیروها نه تنها تئوری امپریالیسم لنین را به سخره گرفته اند و اصلا درکی از ان ندارند، بلکه هر نیروی مرتجع وحشی و بربریستی که مخالف امپریالیسم امریکا (شیطان بزرگ) باشد را «انقلابی» و «مترقی» خوانده و به دفاع از ان بر می خیزند. در این راستا سایت مجله ی هفته که از سپاه پاسدارن و بیت رهبری به خود نظام نزدیک تر است و اقدامات امپریالیستی نظام ملعون و منفور تروریست جمهوری اسلامی در منطقه را از زبان مهدی گرایلو به عنوان یکی از نویسندگان این سایت، را تنها راه کنترل اقدامات امپریالیستی امریکا در منطقه می داند و سپاه پاسداران را تنها نیرویی می داند که علیه قدر قدرتی امپریالیسم امریکا و صهیونیسم بایستد و زیاده خواهی ان را متوقف کند. سایت مجله ی هفته از نظر من به همراه چند تا از چپ های پرو پوتین از جمله بهمن شفیق، اراذل و اوباش بازمانده از حزب توده و یکی دو نفر از جریان توفان، اگر مستقیم با نهادهای امنیتی در ایران همکاری هم نداشته باشند، تریبونشان در خدمت بیت رهبری و سپاه پاسدارن به عنوان یک نیروی امپریالیستی است.

طرف دیگر قضیه دو راهی ایی است که رئال پولیتیک در عرصه ی جهانی سر راه بشری قرار داده است که تمام کشمکش ها را کشمکش بین بالایی ها می بیند و اطلاعات خود را از مدیای رسمی و نوکر تغذیه می کند. در میان این طیف ها انواع اقسام جانور از انسان های پاسیو تا احزاب و نیروهای سیاسی بورژوایی قرار دارند. این انسان ها، ان جی او، احزاب و نیروهای سیاسی هیچ اعتمادی به قدرت پایینی ها ندارند و به امید تغییر از بالا هر نوع کشمکش اجتماعی پایینی ها از جمله مبارزه طبقاتی، مبازات زنان، مبارزات رهایی بخش ملی از جمله مبارزه ی مردم فلسطین برای رهایی از چنگال امپریالیسم و فاشیسم را نادیده می گیرد ولی به سکس ترامپ با فلان فاحشه در ازای صد و چند هزار دلار می چسپد و ان را به موضوع خودش تبدیل می کند.

نیروهای سیاسی «اپوزیسیون» بورژوایی در کلیت خود با تمام اختلافات جزئی که بر سر چگونی خودفروشی شان دارند، در زمره ی نیروهای ارتجاعی و محافظه کاری هستند که به رسانه های رسمی و نوکر چسپیده و تنها تفاوتشان با همدیگر در اشکال خودفروشی شان است.

در میان طیف رنگارنگ و ناهمگون «اپوزیسیون» ارتجاعی و بورژوایی از سلطنت طلب گرفته تا مجاهد و حزب کمونیست کارگری ایران، توده و توفان، همگی در بین کشمکش رئال پولیتیک گیر کرده اند و هر کدام خود را به یکی از جناح های امپریالیستی امریکا و غرب یا روسیه و ایران فروخته اند و اگر هم مستقیم خود را نفروخته باشند و در ازای مواضع ارتجاعی شان پولی نگیرند، از لحاظ موضع به یکی از دو طرف ارتجاع امپریالیستی نزدیک هستند و مواضع یکی از این دو طرف را نمایندگی می کنند. تفاوت های جزئی بر سر مسائل استراتژیک و اشکال مزدوری این نیروها را از «اپوزیسیون» بورژوایی به یک نیروی مترقی تبدیل نمی کند، چون ماهییت همه ی این نیروها بنا بر استراتژی شان ارتجاعی، ضد انقلابی، پوپولیستی و بی ربط به منافع توده هاست.

مساله ی فلسطین و اسرائیل

با افتتاح سفارت امریکا در اورشیلم و قبل از ان اعلام اورشیلم از جانب رئیس جمهور مجنون فاشیست امریکا و لمپن قداره کش یعنی دونالد ترامپ که چند سال پیش از بلژیک به عنوان یکی از شهرهای فرانسه اسم برد، به عنوان پایتخت اسرائیل، در شرایطی است که مساله ی «برجام» و فسخ یک طرفه ی قرارداد برجام از جانب ترامپ، باعث پایین امدن ارزش پول ایران در سطح فجیح شده است و زمانی که جمهوری اسلامی به راحتی از توسعه طلبی های امپریالیستی خود در منطقه دست نمی کشد و در تلاش صدور جنگ به کشورهای مختلف خاورمیانه برای پیدا کردن جایگاه و پایگاه سیاسی و نظامی است، اوضاع سیاسی منطقه را بحرانی تر کرده است و حمله ی دولت اشغالگر و فاشیست اسرائیل به مردم کرانه ی غزه در روز چهاردهم ماه مه یعنی همین امروز و کشتن ده ها غیر نظامی، زخمی کردن چند هزار نفر و تلاش برای نشان دادن چنگ و دندان فاشیستی خود به مردم ازادی خواه و مبارز فلسطین و همچنین تلاشی امپریالیستی و فاشیستی برای ادامه ی سیاست های اشغالگرانه است.

نیروهای وابسته به اپوزیسیون بورژوایی ایران که ترامپ را ناجی مردم ایران اعلام می کنند و بوی خون و باروت جنگ به مشامشان رسیده است، در تلاشند از طریق سیاست های جنگ طلبانه ی امریکا به قدرت برسند و به همین خاطر با افتتاح سفارت بزرگترین دولت تروریستی جهان یعنی امریکا در اورشیلم برای یک جنگ امپریالیستی دولت امریکا و اسرائیل علیه مردم ایران و نه دولت ایران روز شماری می کنند.

در این شکی نیست که ترامپ و دولت امریکا با این اقدامات در تلاشند که دامنه ی نفوذ ایران در منطقه را محدود کنند، اما نباید توهم داشت که گزینه ی جنگ علیه مردم ایران از روی میز سیاستمداران امپریالیست جهانی و به ویژه دولت تروریست امریکا برداشته شده است. سخنرانی تهدید امیز ناتانیاهو در مورد جمهوری اسلامی ایران و دسترسی موساد به منابع اطلاعاتی رژیم ایران در هفته ی گذشته به خوبی این را نشان می دهد که جمهوری اسلامی از هر طریق ممکن تحت فشار است، که خود را با سیاست های امپریالیسم غرب تطبیق دهد و پایش را از گلیمش درازتر نکند. اگر جمهوری اسلامی به توسعه طلبی هایش ادامه دهد و مناطق اشغالی و تحت نفوذ اسرائیل را بخواهد با سپاه قدس و نیروی تروریستی اش ازاد کند، شرایط اماده باش جنگی به یک جنگ منطقه ی بزرگ تبدیل می شود. در این شکی نیست که سیاستمداران جلاد و جنایتکار جمهوری اسلامی در جنون عجیبی به سر می برند و دولت های فاشیست و تروریست اشغالگر اسرائیل و امریکا هم به دنبال هر بهانه یی برای شروع جنگ هستند.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به مثابه ی یک نظام جنایتکار که روزانه حقوق انسان ها را زیر سوال می برد و جواب مخالفین سیاسی اش را با طناب دار می دهد، این نظام نه در سطح بین المللی بین دولت های اروپای غربی عضو اتحادیه ی اروپا جایگاه و پایگاهی دارد و نه مردم اروپا کوچکترین تمایلی به این نظام دارند و نه سازمان ملل از رژیم ایران دفاع می کند. در شرایطی که وجهه ی بین المللی نظام زیر سوال است، مبارزات مردمی علیه جنگ نمی تواند در سطح وسیع شکل بگیرد و این از هر لحاظ به ضرر مردم ایران است.

مساله ی «یهود» یا درست کردن پایگاه نظامی بین المللی به بهانه ی سرکوب و کشتار یهودیان

یکی از نظریات توطئه یی که در اوایل قرن بیستم توسط نظریه پردازان محافظه کار و مرتجع صهیونیست و بخشا مسیحی های افانگلیکا در بریتانیا و امریکا شکل گرفت، افسانه و متولوگی «قوم» یهود بود. اولین بار در تاریخ نظریه پردازان طرفدار نظریه ی توطئه بر اساس خزعبلات اسطوره یی و با انگیزه های کاملا امپریالیستی و استعمارگرانه مساله ی وجود «قوم» یهود در قدس را در چند هزار سال پیش مطرح کرده، از دیاسپورای یهود صحبت به میان آمد و مساله ی بازگشت یهودیان به مکانی که از آن آمده اند، مطرح شد و و به دنبال این مساله بود که در سطح وسیع دولت امریکا و جناح محافظه کار مسیحی حاکم که بنا به استنادات مکتوب معتقد بودند که یهودیت همانا بازگشت به مسیح است، در سطح وسیع از تشکیل دولت اشغالگر اسرائیل دفاع کردند. همزمان با این مساله ما شاهد مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به فلسطین برای بازگشت به «سرزمین پدری» شان هستیم و به دنبال عروج فاشیسم در المان و سرکوب وحشیانه ی یهودیان، تلاش ها برای پیشبرد سیاست های امپریالیسم جهانی در منطقه ی خاورمیانه انجام گرفت و صدها هزار یهودی متواری از چنگال طاعون فاشیسم از طریق فرانسه و کشورهای دیگر وارد فلسطین شدند و هفتاد سال پیش دولت اشغالگر اسرائیل که ترکیبی از ملیت های مختلف بود که به ایدئولوژی ضد انسانی و برده دارانه ی صهیونیسم معتقد بودند، شکل می گیرد. اگر فرض را بر این بگیریم که این افسانه سازی از مساله ی یهود و حضور یهودیان در سه هزار سال پیش در قدس درست باشد، تحت هیج شرایطی نباید جنون امپریالیستی و فاشیستی دولت اشغالگر اسرائیل را توجیه کنیم. کسانی که بر اساس این این خزعبلات اقدامات وحشیانه و تروریستی اسرائیل علیه مردم بی دفاع فلسطین را توجیه می کنند، فاشیست هایی بیش نیستند، که از اعمال سیاست امپریالیسم در خاورمیانه نفع می برند و یا احمق و بی شعور اند.

مساله ی تشکیل دولت ملت مذهبی بر اساس دین یهود به همان اندازه ی تشکیل دولت اسلامی عراق و شام مشروعیت دارد. مساله ی دیگر این است که، اگر موافقین سیاست های اشغالگران صهیونیست و امپریالیست، بازگشت یهودیان به مکانی که از آن آمده را مشروع می دانند و به دولت تا دندان مسلح اسرائیل به این بهانه که یهودی ها هزاران سال پیش از آنجا بیرون رانده شده اند، پس امروز می توانند دیگران یعنی فلسطینان را از سرزمینشان بیرون براند، چرا از بازگشت «اریایی» ها به اروپا و تشکیل دولت آریایی دفاع نمی کنند. اگر اشغال فلسطین توسط فاشیسم صهیونیستی مشروع است، تشکیل دولت ملت آریایی توسط فاشیست های رانده شده از اروپا هم باید از جانب دول غربی مدافع اسرائیل و کلا نیروهای طرفدار اشغال فلسطین حمایت شود.

با خزعبلات متولوژیک و اسطوره یی، با احساسات ضد عقلانی و با جعل تاریخ، امپریالیسم نمی تواند سیاست های بربریستی خود را توجیه کند.

دولت اسرائیل در واقع چیزی جز یک دولت مولتی ناسیونال که نماینده ی سرمایه ی مالی بین المللی و امپریالیسم غربی است، نیست. این دولت پایگاه نظامی امریکا در خاورمیانه در منطقه یی که هیچ گاه به صورت کامل توسط امپریالیسم غرب به خاطر شرایط ژئوپولتیک این منطقه، به یک منطقه ی استعماری تبدیل نشد، شکل می گیرد.

به دنبال تشکیل دولت اسرائیل جنگ بین فلسطین و اسرائیل شروع می شود، جنگی که تاکنون بعد از گذشت پنجاه سال شعله ور است و هر روز از مردم فلسطین قربانی می گیرد. بزرگترین جنگی که در این میان اتفاق افتاده است، جنگ شش روزه است از تاریخ پنجم ژوئن 1967 تا دهم ژوئن است که در ان ائتلاف عرب در مقابل اسرائیل شکست خورد و اسرائیل توانست بخش هایی از اردن را هم اشغال کند. این جنگ بیش از هر زمانی ماهییت ارتجاعی ناسیونالیسم عرب و تقابل این ایدئولوژی ارتجاعی را با منافع توده های کارگر و زحمتکش عرب نشان داد. دولت اتحاد جماهیر شوروی که سال ها از این «الترناتیوهای» کارتونی برای «رفع» مساله ی ملی و به عنوان الترناتیوی برای «راه رشد غیر سرمایه داری» نگاه می کرد، هم ماهییت ارتجاعی خود را نشان داد و بسیاری از نیروهایی مختلف در جنبش انتی امپریالیستی جهانی متوجه شدند که حل مساله ی ملی و مبارزه با امپریالیسم از کانال اتحاد با شوروی سابق نمی گذرد و تکرار خزعبلات استالینیستی به معنی دفاع از کمونیسم نیست. لازم به ذکر است که بین اردوگاه شوروی و جمال الدین عبدالناصر به مثابه ی لیدر «جهان عرب» و دیگر نیروهای ناسیونالیست از جمله مارشال تیتو ووو تفاوت هایی در زمینه ی حل مساله ی ملی وجود داشت که البته به هیچ وجه تفاوت بنیادین و تفاوت بر سر راهکار سوسیالیستی و بورژوایی نبودند. هم اتحاد جماهیر شوروی و هم عبدالناصر و هم دیگر نیروهای رفورمیست چپ و کلا طیف ناسیونالیسم چپ، در ارتجاع رئال پولیتیک و جهان دو قطبی گیر کرده بودند و دنیا را از پشت عینک بورژوازی نگاه می کردند.

مارکس زمانی که از هگلی های جوان و برنو بائر برید و به نقد او نشست در شهر براونشوایگ المان جزوه ی مشهور خود «در باره ی مساله ی یهود» را نوشت و برای سالنامه ی فرانسوی المانی که ان زمان یک سالنامه ی رادیکال بود فرستاد و با نقد اتشین بر عقاید بورژوایی ولی رادیکال برنو بائر تناقضاتی که بائر در مورد حل مساله ی یهود گرفتار امده بود راهکار سوسیالیستی حل مساله ی اقلیت ها و ستم کشان جامعه از جمله یهودیان که در ان زمان شدیدا تحت فشار و سرکوب بودند، معرفی کرد و جلو جامعه گذاشت.

مارکس در این جزوه علاوه بر نقد نظریات بائر به نقد حقوق بشر دروغین و ریاکارانه ی بورژوایی پرداخت و برداشت خود را از حقوق بشر (بخوانید حقوق انسان) اعلام کرد. او نوشت بائر در یک تناقض لاینحلی گیر کرده است. از طرفی فراخوان صادر کرده است که یهودیان یهودی بودن خود را کنار بگذارند و جذب حکومت مذهبی مسیحی شوند و به عنوان مسیحی به شهروند تبدیل شوند و در سیاست دخیل باشند تا دیگر مورد تبعیض قرار گرفته نشود و از طرف دیگر خود مسیحیان در المان در همان زمان رها نبودند.

مارکس از بائر سوال می کند که ایا مسیحیان المان به عنوان شهروندانی که در سیاست دخیل هستند رها هستند؟! بی گمان جواب نه بود. مارکس امریکا را برای او مثال می اورد که نزدیک به صد سال بود یک سیستم سکولار در انجا حاکم بود ولی مردم امریکا را جزو یکی از مذهبی ترین مردمان جهان می دانست. مارکس با طرح این مساله سکولاریسم بورژوایی بائر را به کلی زیر سوال می برد و نشان می دهد که سکولاریسم و اتئیسم صرف و ماتریالیسم بائر و فوئرباخ به هیچ وجه نمی تواند رهایی انسان های تحت ستم و اقلیت ها را نوید دهد.

اگر کانتکسی که مارکس در ان به صورت تئوریک راجع به حل مساله ی یهود در المان می نوشت را با شرایط حاکم در اسرائیل مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که راهکارهایی که دولت فاشیستی و تروریست اسرائیل برای حل مساله ی فلسطین ارائه می دهد، به مراتب ارتجاعی تر از راهکارهای بورژوایی و سکولاریستی اقای برنو بائر است. دولت اسرائیل نه تنها در نظر بلکه در عمل به دنبال نابودی هویت غیر اسرائیلی و غیر صهیونیست است و سیاست های این دولت در هفتاد سال گذشته را می توان پاکسازی قومی، اسمیلاسیون و توحش و بردگی فاشیستی خواند. سیاستی که هیتلر علیه یهودی ها به کار گرفت توسط دولت اسرائیل توسط اعراب و فلسطینی ها در بعد کوچکتر به کار گرفته می شود. مارکس در پایان جزوه ی «در باره ی مساله ی یهود» می نویسد که رهایی یهود رهایی از یهودی بودن است. رهایی اعراب فلسطینی اما به هیچ وجه رهایی از عرب بودن نیست. تا زمانی که فاشیسم صهیونیستی سیاست های امپریالیستی و اسمیلاسیون خود را برای پاکسازی قومی در منطقه به پیش می برد و تا زمانی که صهیونیسم زنده است، مردم فلسطین نمی توانند هویت فلسطینی بودن خود را کنار بگذارند و یا ان را انکار کنند. مساله ی هویت زمانی معنی و مفهوم خود را از دست خواهد که هویت ملی، قومی، جنسی، طبقاتی و در کل تمام هویت ها در سطح جهانی رنگ باخته باشد و اثار این هویت ها برای همیشه به فراموشی سپرده شده باشد. تا زمانی که فاشیسم هست، جنبش انتی فاشیستی هم وجود دارد و تا زمانی که اسرائیل سیاست اسمیلاسیون و فاشیستی خود را به پیش می برد، مقاومت در مقابل ان به عنوان عرب، فلسطینی، انسان، کارگر و در کل بشر تحت ستم مترقی و ضروری است. اگر صهیونیست ها و یهودیان هویت خود را کنار گذاشتند و دولت فاشیستی اسرائیل را سرنگون کردند و فلسطینیان را به عنوان متحد طبقاتی خود و شهروندان درجه یک پذیرفتند، ان موقع من خودم اولین کسی خواهم بود که خواهان نابودی هویت عربی و فلسطینی خواهم بود.

راهکار حل مساله ی فلسطین نمی تواند راهکاری بورژوایی باشد

اگر بخواهیم به صورت بورژوایی این مساله را حل کنیم باید به برنو بائر مراجعه کنیم و بگوییم که مردم فلسطین باید هویت عرب بودن و فلسطینی بودن خود را زیر سوال ببرند و به عنوان یهودی صهیونیست اسرائیلی شوند. مشکل اما این است که یهودیت تنها از طریق مادر منتقل می شود و اگر کسی مادرش یهودی نبوده باشد به هیچ وجه نمی تواند یهودی شود!! فاشیسم یهودی زنانی را که به به صورت مصنوعی تخم گذاری می کنند، توسط راهبه های زن که در بیمارستان های اورشیلم مشغول کار هستند شدیدا کنترل می کند که نکند تخم اشتباه از یک غیر یهودی وارد رحم یک زن یهودی شود. بنابراین اگر حتی سیاست اسمیلاسیون بورژوایی را مردم فلسطین بپذیرند، باز هم فاشیسم صهیونیستی و ارتجاع فوندمنالیستی یهود این اجازه را به مردم نخواهد داد که یهودی شوند!

راهکار دیگر مانند دو دولت و یا یک دولت هم در چارچوب رئال پولتیک بورژوایی هستند و تشکیل دولت مترقی و رادیکال سکولار با قوانین مترقی و ضد مذهبی را نه اسرائیل و امپریالیسم غرب خواهد پذیرفت و نه جمهوری توحش و بربریت اسلامی ایران به عنوان حامی حماس، بنابراین این سیاست هم در رئال پولیتک امپریالیستی خاورمیانه جوابگو نیست.

تنها راهکار حل مساله ی فلسطین راهکار سوسیالیستی است. مردم فلسطین نباید به ریاکاری و دورویی دولت های بورژوایی و اخلاقیات کثیف و ضد بشری سران این دولت ها اعتماد کنند. تنها متحدان مردم فلسطین توده های کارگر رادیکال و مترقی در سطح منطقه و جهانی و به ویژه طبقه ی کارگر اسرائیل است.

طبقه ی کارگر اسرائیل لازم است سیاست های فاشیستی و امپریالیستی دولت ناتانیاهو و ترامپ را یکی پس از دیگری پس بزند و کارخانه ها و خیابان ها را به اشغال خود دراورد. کمونیست ها و نیروهای انقلابی از سراسر جهان باید به دفاع عملی و علنی بدون هیچ واهمه ای از مبارزات توده ی مردم فلسطین که چیزی جز مبارزه برای رهایی مردم نیست برخیزند و دفاع خود را نباید به این مشروط کنند که نیروهای ارتجاعی و عقب مانده یی چون حماس به عنوان مزدور جمهوری اسلامی در فلسطین و نوار غزه قدرت دارند. باریکه ی غزه بزرگترین زندان سر باز جهان است و این زندان سرباز برای فلسطینیان باید به زندان صهیونیست ها و فاشیست های اسرائیلی و متحدانشان تبدیل شود.

با شکل گیری مبارزات رادیکال در منطقه، اسرائیل تافته ی جدا بافته نیست و این مبارزات اسرائیل را در می نوردد و بشریت تشنه ی رهایی یک روز این تروریست های فاشیست و جانی مثل ناتانیاهو، ترامپ، خامنه یی، بشار اسد، پوتین و دیگر سران سازمان های جاسوسی و تروریستی منطقه و جهانی را جارو خواهد کرد.

نقطه فاصل بشریت و توحش در این شرایط دفاع از مردم فلسطین است. به من بگو که ایا از سیاست های اسرائیل و امریکا علیه مردم فلسطین دفاع می کنی یا نه تا بهت بگویم که تو یک فاشیست بربر هستی و ربطی به بشریت نداری.

متاسفانه کم نیستند کسانی که خود را «چپ» دانسته و به مکتب رفورمیستی، ضد انقلابی و ارتجاعی کانت گرایانه ی «فرانکفورت» اعلام وفاداری می کنند و ادورنو و موشه پوستون را در جایگزین مارکس و انگلس کرده اند، که از سیاست های فاشیستی و جنگ طلبانه ی نظام اشغال گر اسرائیل مستقیم و غیر مستقیم دفاع می کنند. این گروه های فاشیست که خود را چپ خطاب می کنند و در جنبش انتی فاشیستی و حتی دانشگاه های المان هژمونی دارند، از طریق موساد و سازمان های اطلاعاتی برای جاسوسی استخدام شده اند، تا صهیونیسم را در سطح جهانی تبلیغ کنند و ان را جایگزین چپ و مارکسیسم کنند. در المان این میکروب های فاشیست را انتی دویچ می نامند.

در بین «چپ» ایران هم یکی دو نفر از جمله فرشید فریدونی که به تایتل دکتری اش بی نهایت علاقه مند است و فروغ اسدپور به تئوری ارتجاعی موشه پوستون بنیان گذار «چپ» صهیونیستی سمپاتی دارند و ان را تبلیغ می کنند. نقد صهیونیسم به عنوان یک ایدئولوژی نئوفاشیستی که از مذهب انسان ها قومیت و ملیت ساخته است، وظیفه ی هر انسانی است که به رهایی انسان می اندیشد.

حسن معارفی پور

پروپاگاند جنگ طلبانه امپریالیستی و موقعیت

Sozialismus, Theorie und «Praxis»!

Sowietunion Sozialismus oder Staatkapitalismus?

Erstens sind die «Grundsätze des Kommunismus» von Engels und das «Manifest der Kommunistischen Partei» die Grundlage, von der ausgehend wir die Welt betrachten müssen. Sie beschreiben das Interesse einer bestimmten Klasse, die durch einen revolutionären Umbruch sowohl sich als auch die gesamte Menschheit emanzipieren kann. Nach Marx und Engels als Vertreter des wissenschaftlichen Sozialismus kann Sozialismus nur existieren in einer Gesellschaft, in der die Verhältnisse menschlich werden. Sie haben den Internationalismus und die Vereinigung der Arbeiterklasse gegen eklige, chauvinistische, nationalistische Ideologien benutzt. Internationalismus ist für die Vertreter des wissenschaftlichen Sozialismus ein Prinzip. Zweitens ist die Abschaffung der bürgerlichen Produktionsverhältnisse, des Eigentums an Produktionsmitteln – sowohl staatliches als auch kapitalistisches Eigentum – einer der Grundsätze des Kommunismus, der nicht widerlegt werden kann. Wenn wir diese beschriebene Weltanschauung auf die Situation in der Sowjetunion ab den 1930er Jahren übertragen und vergleichen, wie dieser sogenannte Sozialismus, den ich als Staatskapitalismus bezeichne, sehen wir genau, dass ab dieser Zeit die Grundsätze des Kommunismus und der kommunistischen Zeit vom kontrarevolutionären Stalin wegen der Weltpolitik die regionale Krise in der Sowjetunion und viele andere Faktoren, die du auch teilweise erwähnt hast, die absolut legitime Revolution von 1917, die in die falsche Richtung ging. Der Internationalismus wird durch den Nationalismus ersetzt und die Frage danach, wer Kommunist ist, entscheidet sich ab dieser Zeit daran, wer die Sowjetunion unterstützt. Wenn man die Sowjetunion nicht unterstützte, wurde man sofort von stalinistischen Truppen als Ketzer bezeichnet und ermordet. Trotzky und seine Anhänger wurden als kontrarevolutionärer Feind betrachtet, der angeblich von Faschisten unterstützt wurden, war überhaupt nicht stimmte. Unabhängig davon, wie viele Tausend Menschen Zwangsarbeit leisten mussten (was weder mit Emanzipation noch mit menschlichen Verhältnissen zu tun hat), wurden die größten Denker des Kommunismus weltweit (51 Personen des Zentralkommittees der Kommunistischen Partei) ermordet und große Denker wie Lukács erhielten ein Reiseverbot in die Sowjetunion. Ich bin dankbar, dass die Rote Armee den Faschismus zerschlagen hat, aber das ist kein Argument, mit dem ich die bürgerlichen, nationalistischen Verhältnisse, die in der Sowjetunion herrschten, legitimieren muss. Es gab in der Sowjetunion keinen Markt, aber es herrschten bürgerliche Verhältnisse. Der Staat und die sogenannte Kommunistische Partei haben die Wirtschaft reguliert und durch ihre brutale Ausbeutung das Land industrialisiert und die Arbeiterklasse von sich absolut entfremdet. Sind das die menschlichen Verhältnisse, von denen Kommunisten sprechen?! Wenn in einer Gesellschaft die Wirtschaft nicht von der Arbeiterklasse und deren Vertretern reguliert wird, darf man nicht von Sozialismus reden. Deswegen hat Lenin am Anfang gesagt: Alle Macht den Räten.

انسان شناسی ساختارگرا و پسا ساختارگرا، طاعون هایی برای دنیای امروز

فرهنگ زن عوض کردن Frauentausch یکی از پیش پا افتاده ترین، سخیف ترین و ضد زن ترین بی فرهنگی هایی است که بر اساس تحقیقات انسان شناسی دیتر هالر Dieter Haller انسان شناس المانی منتشر شده در کتاب اطلس انسان شناسی، در میان بیش از 16 درصد جوامع در کره ی زمین تا به امروز باقی مانده است. معمولا انسان شناسان و اکادمیسین های بورژوایی هیچگونه نقدی به این توحش و بربریت ندارند و علیرغم اینکه اعلام میکنند که ما باید از زاویه دید اقوام و اقلیت های تحت سلطه و ملت های تحت ستم تحقیقات اکادمیک انجام دهیم در عمل، فرهنگ طبقه ی حاکم در میان کشورهای دیگر که در سفارت خانه ها هم تبلیغ می شود را به عنوان فرهنگ جامعه بازتاب می دهند. از این زاویه می توان گفت که انسان شناسان به عنوان کسانی که به صورت میدانی برخلاف جامعه شناسان از نزدیک روی مردم جوامع مختلف کار می کنند، نه تنها فرهنگ ستم کشان در این مورد زنانی که به عنوان ابژه ی جنسی مثل یک عروسک های جنسی فروخته می شوند را بازتاب نمی دهند، بلکه با نگرشات شدیدا ارتجاعی و به اصطلاح بی طرفانه ی خود به بازتولید توحش و بردگی زنانی که همچون گوسفند عوض می شوند، خدمت می کنند. یکی از انسان شناسانی که بیشترین تحقیقات را در این زمینه انجام داده است، کسی نیست جز لوی ستروس انسان شناس مشهور فرانسوی و از بینان گذاران مکتب ارتجاعی و محافظه کارانه ی ساختارگرایی، مکتبی که از درون ان و در واکنش به ان پست مدرنیسم این طاعون صوفی مسلکی شکل گرفت.

در مورد لوی ستروس باید بگویم که او ضد فرهنگ زن به زن را هارمونی و تقارن برای حفظ اتحاد اجتماعی و ساختار خانواده و قوم خویش ضروری می داند و زنان را نوعی هدیه (برگرفته از مارسل موس) می خواند که نه به عنوان ابژه بلکه به عنوان سوژه عوض می شوند.

پرداختن به این خزعبلات عمر نوح و صبر ایوب می طلبد! اما این را باید بگویم که من به عنوان یک شورشی عصیان گر رادیکال دیگر تمایلی به ادامه تحصیل در رشته ی صوفیستی انسان شناسی ندارم و از ماه های اتی برای همیشه از این خزعبلات و توجیه ان فاصله می گیرم!

دانشگاه های اروپا به ویژه رشته ی فلسفه و انسان شناسی تبدیل به مراکز صوفی و هیپی پروری شده اند. در دانشکده ی ما علاوه بر صوفی گری و درویشیسم، انسان های پاپتی زیادی را می بینی که با لباس های عجیب و غریب که تنها در موزه های بی نهایت قدیمی دیده می شوند، در محوطه ی دانشگاه مشغول ارگاسم روحی از طریق مدیتیشین و صوفیسم هستند. ماری جوانا و سکس گروهی و انارشی جنسی، پست مدرنیسم، احترام به فرهنگ های پوسیده یی که ما با گوشت و پوست و استخوان با ان جنگیده اییم، بخشی از تفکر صوفی مسلکانه ی نئولیبرالیسم «فلسفی» پوچ گرای نیهلیستی و پست مدرنیستی است.

پست مدرنیسم با تمام شاخه هایش، روبنای فکری و اخلاقی یک از گندیده ترین، ضد بشری ترین و ارتجاعی ترین الگوهای اقتصادی بورژوایی یعنی نئولیبرالیسم است و پست مدرنیسم از طریق دامن زدن به گفتمان های ارتجاعی زیر نام مالتی کالچرالیسم، نقد اورینتالیسم، بازگشت به نیچه، تنوع فرهنگی، انترسکشنالیتی، مساله ی قدرت در مهد کودک (قدرت میکروسکوبی) این مناسبات وحشیانه را توجیه می کند.

مرگ بر پست مدرنیسم
انسان شناسی نه تنها انسانی ترین رشته ی دنیا نیست، بلکه یکی از ضد انسانی ترین رشته های دنیاست!

رامین حسین پناهی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود و حکم اعدامش لغو شود

 

Ramin Hoosein Panahi

ما کمونیست ها برای دفاع از حق حیات انسان ها، هیچ وقت معیارهای عقیدتی را به معیارهای انسانی و حق انسان برای حیات ترجیح نخواهیم داد. مساله ی اعدام سیستماتیک به عنوان عملی برای حذف مخالفین سیاسی نظام و فعالین سیاسی در جمهوری اسلامی را می توان جنایت جنایت ها خواند. این عمل باید در سطح وسیع و بین المللی بدون توجه به قومیت و عقاید و تعلق سازمانی رامین حسین پناهی محکوم شود و هر کس در هر کجای این کره ی زمین، هر گونه که می تواند اعتراض خود را به این سیستم توحش و بردگی جمهوری جهل و جنایت فاشیستی اسلامی ایران اعلام کند.

رژیم ایران در کشتار مخالفین سیاسی در اواخر قرن بیست و اوایل قرن بیست و یک در صدر جدول است. رژیمی که ده ها هزار زندانی سیاسی چپ و کمونیست را در بسیاری از مواقع بدون بازجویی به گورستان های دست جمعی فرستاده است، را باید به رادیکال ترین و قهرامیز ترین شکل ممکن به زیر کشید. سران جنایتکار جمهوری اسلامی که انسان های آزادی خواه، برابری طلب، فعالین سیاسی چپ و کمونیست، همجنسگرایان و انسان های مختلف دیگری را تحت نام اراذل و اوباش اعدام می کنند، با این اعمالشان گور دست جمعی برای خودشان کنده اند. خشونت سیستماتیک و وحشیانه ی جمهوری اسلامی علیه مخالفین این نظام، برد قهر انقلابی توده ی خشمگین را به مراتب بیشتر خواهد کرد. مردم به ستوه امده با به زیر کشیدن این نظام انتقام جانباختگانی که توسط این نظام منفور قتل عام شده اند، را از زندگانی که زندگانی را برای بشریت به جهنم تبدیل کرده اند در یک پروسه ی انقلابی و قهرامیز خواهند گرفت.

اعدام سیستماتیک دولتی، این عمل شنیع و ضد بشری را باید برای همیشه به زباله دان تاریخ انداخت و با عمل انقلابی و رادیکال جامعه یی آزاد و برابر، بدون بهره کشی انسان از انسان، بدون تبعیضات قومی، ملی، مذهبی، جنسی و سیاسی نوید داد.
ما از روز اول بعد از رسیدن به قدرت، حکم و مجازات شنیع و ضد انسانی اعدام را لغو می کنیم. سران رژیم را دستگیر و در دادگاههای علنی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و زندان می کنیم.

زنده باد انقلاب
مرگ بر رژیم خونخوار، تروریست و امپریالیست اسلامی ایران

امضا کنندگان:
1. ماریا کارگر
2. ژوبین خضری
3. بتول جعفری نژاد
4. هادی رحیمی
5. غفور زرین
6. رئوف افسایی
7. فرید محمدی
8. محمد ولدی
9. سلیمان قاسمیانی
10. حسن معارفی پور
11. جمیل خوانچه زر
12. مهدی محمدی
13. یادکو سنه
14. شایسته محمدیانی
15. علی زیدونی
16. کامیل همتی
17. اسرین قادری
18. تینا فرجی
19. نورا برکلاین
20. آرمان کوشا
21. پیشرو محمد
22. جمشید هادیان
23. هانا بیکس
24. شهرام وحدانی
25. علی فولادی
26. پریسا عبیدی
27. کبری بانه ایی
28. نریمان زمانزاده
29. بهروز رزوانی
30. نرگس نسیمی
31. آرش دوست حسین
32. امید گلسرخی
33. علی عبدالرضایی
34. سارا قادری
35.سرکو حجازی
36. حسین حسنی
37. افشین صلواتی
38. سامان هیاس
39. محمد هدایت
40. رحمت فاتحی
41. مریم نیک نژاد
42. سعدی فریدی
43. آرزو تیموری
44. دانا شاکری
45. سایه حقیقت
46. نسرین جاهد
47. چیا عزیزی
48. آزاد کریمی
49. بهار معارفی پور
50. علی کلانتری
51. سلیمان بایزیدی
52. رفعت رنجبران لنگرودی
53. امیر جواهری لنگرودی
54. فرخ قهرمانی
55. مجتبی نظری
56. اردشیر نظری
57. یوسف تجلی جو
58. محسن توصفیان
59. علی فیاض
60. سعید واحدی
61. مژده ارسی
62. همایون ایوانی
63. رضا …
64. فرزاد عبدی
65. محمد مروج
66. هیوا کاکه رش
67. مارال ایرانارشیست
68. کویستان امینی
69. آنته هیکمن
70. مریم نیک نژاد
71. جلال حسن زاده
72. فواد کریمی
73. احمد پوری
74. مهرداد کریمی نیا
75. آرام هاشمی
76. احمد مرتضوی
77. عادل کریمی
78. ریزان معارفی پور
79. جمیله خدایی
80. آزاده طاهریان
81. محمود خلیلی
82. احمد خلیلی
83. میلاد مسافر
84. سهیلا لیندهورست
85. هوشنگ دیناروند
86. مهری عباسی
87. جلال نادری
88. سیمین مردوک
89. کمال افشار
90. رنج محمد جزا
91. پرویز صبری
92. کامران قادر
93. بختیار یاسین
94. یوسف محمد علی
95. کاربین عبداله
96. ارشاد حسن زاده
97. هورامان خالید
98. دیار رشید
99. علا احمدی
100. علی رسولی
101.میرلا پترووا
102. داریوش سلحشور
103. گژوان فریدی
104. مینو همیلی
105. علی عطایی
106. علیرضا حیدری
107. علیا ضیایی
108. محسن ضیایی
109. شهاب شکوهی
110. نسیم صداقت
111. کوروش سلحشور
112. ساسان دانش
113. سیاوش محمودی
114. غلامرضا مرشدیان
115. غلام عسکری
116. صدر غفاری
117. انور کریمی

118. مریم شکری

 

Ramin Hossein Panahi muss umgehend freigelassen und seine Todesstrafe ausgesetzt werden!

über Ramin Hossein Panahi muss umgehend freigelassen und seine Todesstrafe ausgesetzt werden!

Ramin Hossein Panahi muss umgehend freigelassen und seine Todesstrafe ausgesetzt werden!

Wir als Kommunisten verteidigen das Recht auf Leben von allen Menschen ungeachtet ihrer politischen Weltanschauung und ideologischen Unterschiede. Wir stellen die Menschlichkeit über den Glauben. Systematische Todesstrafe zur Vernichtung der politischen Aktivist*innen und Andersdenkenden im Iran durch die Islamische Republik ist das Verbrechen der Verbrechen. Dieses Verbrechen an Ramin Hossein Panahi muss international unabhängig von seiner Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Glauben, Parteizugehörigkeit geächtet werden. Jede Person auf dieser Erde muss sich verantwortlich fühlen, dieses barbarische Handeln der iranischen faschistischen Regierung zu unterbinden.
Das iranische Regime steht vom Ende des 20. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert hinein an oberster Stelle in Bezug auf die Anzahl der politischen Gefangenen. Dieses System hat tausende politische Gefangene, Kommunist*innen und Aktivist*innen teilweise ohne Verhör und Gerichtsprozess massakriert. Dieses brutale, gewaltsame Regime muss mit der radikalsten Form revolutionärer Gewalt auseinandergenommen werden. Die Führer der islamischen Republik verurteilen die politischen Aktivisten, die für Freiheit, Gleichheit und Gleichberechtigung kämpfen, sie kriminalisieren Homosexuelle und andere Menschen und verurteilen sie zur Todesstrafe. Mit dieser Form des Umgangs mit Menschen schaufeln sie sich selbst ihr Grab. Die brutale Gewalt gegen und der barbarische Umgang der iranischen islamischen Republik mit ihren Gegner*innen verschärft die Wut des Proletariats und die revolutionäre Gewalt von unten gegen dieses System. Die unterdrückte Bevölkerung im Iran wird sich in einem revolutionären Prozess an den Menschen rächen, die das Leben anderer Menschen zur Hölle gemacht haben und es ihnen weggenommen haben.
Die systematische staatliche Todesstrafe, dieses niederträchtige und barbarische Handeln gegen Menschen, muss für immer abgeschafft werden und die unterdrückte Klasse muss mit radikaler, revolutionärer Aktion gegen die herrschende Klasse und den Staat eine Gesellschaft entwickeln, in der niemand auf Kosten oder von der Arbeit anderer lebt, niemand wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit, Nationalität, Religion, sexuellen Orientierung oder politischen Einstellung diskriminiert wird. Nachdem wir die Macht übernommen haben, werden wir von Anfang an die Todesstrafe als eine niederträchtige, extrem antimenschliche Aktion abschaffen und diejenigen, die an der Spitze der iranischen Republik stehen, in einem offenen Gerichtsverfahren wegen Verbrechen gegen die Menschheit verurteilen und ins Gefängnis bringen.
Es lebe die Revolution! Tod der Schmarotzer-Regierung, dem terroristischen und imperialistischen islamischen Regime des Iran!

Unterzeichnet von:

1. Maria Karegar
2. Zhoobin Xezri
3. Batul Jaffari Njhad
4. Hadi Rahimi
5. Ghafour Zarrin
6. Raeuf Afsaie
7. Farid Mohammadi
8. Mohammad Valedi
9. Suleiman Ghasemiani
10. Hassan Moarefipoor
11. Jamil Zar
12. Mehdi Mohammadi
13. Yadkoo Sneh
14. Shayesteh Mohammadani
15. Ali Zidouni
16. Kamille Hemmati
17. Asrin Ghaderi
18. Tina Faraji
19. Nora Beäcklein
20. Arman Kousha
21. Pishrio Mohammad
22. Jamshid Hadian
23. Hannah Bicks
24. Shahram Wahadani
25. Ali Fouladi
26. Parisa Abiidi
27. Cobra Baney
28. Nariman Zamanzadeh
29. Behrooz Rezavani
30. Narges Nasimi
31. Arash Dost Hossein
32. Omid Golsorkhi
33. Ali Abdul Razaei
34. Sara Ghaderi
35. Sarko Hejazi
36. Hossein Hasni
37. Afshin Salavati
38. Saman Hayas
39. Mohammad Hedayat
40. Rahmat Fatehi
41. Maryam Niknejad
42. Saadi Faridi
43. Arezoo Teymouri
44. Dana Shakeri
45. Sayeh Haghighat
46. ​​Nasrin Jahed
47. Chia Azizi
48. Azad Karimi
49. Bahar Moarefpour
50. Ali Kalantari
51. Soleiman Bayazidi
52. Amir Ranjbaran Langeroodi
53. Amir Javaheri Langroudi
54. Farrokh Ghahremani
55. Mojtaba Nazari
56. Ardeshir Nazari
57. Yusuf Tajalijou
58. Mohsen Tosifian
59. Ali Fayyaz
60. Saeed Vahedi
61. Mojde Arasi
62. Homayoon Ivani
63. Reza Klantari
64. Farzad Abdi
65. Mohammad Marouj
66. Hiva Kaka Rash
67. Maral Iranarshist
68. Qouistan Amini
69. Anette Hickman
70. Maryam Niknejad
71. Jalal Hasanzadeh
72. Rezan Moarefipoor
73. Diar Rashid.
74. Azadeh Taherian
75. Mahmoud Khalili
76. Ahmad Khalili
77. Mila Mosafer
78. Soheila Lindhurst
79. Alireza Heidari
80. Ala Ahadi
81. Ali Rasoli
82. Annette Hickmann
83. Mirela Petrova
84. Simin Marduk
85. Jamil Khavanchezar
………………………..
Einfach eur Name in Kommentar schreiben!

No to Execution of Ramin Hossein Pannahi!Ramin Hoosein Panahi

Gegen verwirrten stalinistischen Patriotismus in Namen des Kommunismus

Von Hassan Maarfi Pour

Ich habe den ganzen Text gelesen und ich sehe manche Aspekte ziemlich ähnlich. Wenn es um Israelpolitik und die Heuchelei des sogenannten Kampfes gegen „Antisemitismus“ geht, sage ich einfach, dass die Faschisten und Rassisten, die auf Deutsche Geschichte stolz sind, die bürgerlichen Parteien, die Andersdenkenden wie Kommunisten, PKK Anhänger und die Unterstützer der Befreiungskämpfe in Palästina, Syrien, in der Türkei usw. kriminalisieren wollen und kriminalisierten, nie vom Kampf gegen „Antisemitismus“ reden können. Diese Kampagne, die von „Links“ und sehr stark von konservativen Parteien bis zur AfD unterstützt wird, ist meiner Meinung nach eine multinationale, imperialistische Politik, die von den Herrschenden und westlichem Imperialismus sowohl in den USA als auch in Deutschland sehr stark getragen wird.

Über Holocaust und „Schuld“ der Deutschen, sage ich einen Satz. Wenn jemand nicht aktiv gegen den Faschismus gekämpft hatte und mit der Gleichgültigkeit oder Pazifismus direkt oder indirekt Hitler und deutschen Faschismus unterstütz hatte, trägt er oder sie einen Teil der Schuld und muss dafür verantwortlich gemacht werden. Diese marxistische Analyse der Philosophie der Moral wurde von Lukacs in seinem Buch „Blum Thesen“ als eine Ergänzung der marxistischen Moralphilosophie entwickelt.

Über Bourgeoisie, Imperialismus, Institutionen, Klasse usw. muss ich sagen, dass sie aus individuellen Menschen bestehen und wenn diese individuellen Menschen nicht in einem System mitmachen wollen und gegen das System kämpfen würden, kann dieses System sich nicht mehr aufrechterhalten, weshalb ich jede Form der Verteufelung der Definitionen und Begriffen nicht mitteilen kann. Die Mehrheit der Arbeiterklasse unterstützte Hitler ab 1933 bis 1945 und jetzt sind sie Anhänger der bürgerlichen antikommunistischen menschenverachtenden Parteien wie AfD, SPD, CDU, CSU etc. Wenn die Menschen als Individuum oder in den Organisationen von der Arbeiterklasse Faschismus unterstützen, müssen diese Menschen aufgeklärt werden und wenn die emanzipatorische marxistische Aufklärung nicht funktioniert, müssen sie bekämpft werden. Ein Verbrecher und Faschist ist Verbrecher unabhängig davon, welche Klassenzugehörigkeit er/sie hat!

Über Liebe Zur Heimat, zum Land, Nationalismus, Patriotismus etc. muss ich einfach mich auf korrekte Marxisten und nicht die Verschwörungstheorien/-theoretiker beziehen.  Patriotismus gab es vor dem Nationalstaat. Patriot zu seine bedeutet, dass man sich mit einem bestimmten Territorium identifiziert und dafür Gefühle entwickelt. Jeder und jede von uns sind Produkt einer Gesellschaft, in der wir auf die Welt gekommen sind, aufgewachsen sind, lebten etc.. Der Patriotismus bezieht sich auf die Gefühle und hat nicht mit Vernunft zu tun. Wie kann ich eine Region, Land, Territorium lieben, in der oder in dem ich kein Quadratmeter Wohnung haben darf, wo ich jeden Tag ausgebeutet werde, meine Rechte eingeschränkt werden und ich als eine Ware betrachte werde, die nur für die Herrschende Profit machen muss?!

Die Liebe zu einem Ort ist eine Form des Fetischismus, durch den die Menschen von sich und ihrer menschlichen Gattung entfremdet werden. Das Land wird über die Menschen gestellt, im Patriotismus ist wichtig, welcher Nation etwas zugeschrieben wird, nicht welche Menschen dafür verantwortlich sind. Wie kannst du stolz auf etwas sein, dass du mit tausenden Anderen teilen musst und mit dem du dich nur durch den Zufall der Geburt identifizierst? Und was wäre, wenn du in Israel geboren worden wärst?

Nationalismus wiederrum ist eine neue Definition, die mit der Entstehung des Nationalstaates und der Bourgeoisie als ein Konstrukt für die Vereinigung der damaligen Adligen entwickelt wurde und ist ein bürgerliches Konstrukt für die Ausgrenzung der anderen. Nationalist zu sein bedeutet, dass du automatisch das Land von den Anderen hasst! Es gibt aber Unterschied zwischen Nationalismus der Herrschenden und Nationalismus der Unterdrückten. Wenn eine Gruppe von Menschen von Ausgrenzung, Assimilation und Vertreibung bedroht wird, kann man den Nationalismus dieser Gruppe von Menschen und deren Interessen als legitim bezeichnen, solange sie nicht für die Vertreibung der anderen kämpfen. Insofern kann ich das Interesse der Palästinenser teilen und ihr Interesse gegen eine neofaschistische Regierung wie die israelische Regierung teilen. Aber diese Form des Nationalismus ist ein Zustand, der mit dem Kampf der Arbeiterklasse weltweit in Kontakt gebracht werden muss, sonst wird daraus gleichem Dreck entwickelt. Wir haben bei Kurden im Nordirak erlebt, wie der Kampf für die Befreiung in dieser Region zu einer reaktionären rassistischen religiösen Regierung entwickelt wurde und die emanzipatorischen Aspekte des Kampfes für die Befreiung der Kurden zerschlagen hat. Wenn jemand in Deutschland oder in den USA Nationalismus positiv darstellt, dann muss er/sie sich bei AfD oder Trump melden und direkt sich mit neofaschistischen Bewegung zusammenschließen, anstatt sich als Links oder Kommunist/in darzustellen und die Grundsätze des Kommunismus in Frage zu stellen.

Ich halte euch für reaktionär und zurückgeblieben, weil ihr den Nationalismus und Patriotismus als Ideologie der Herrschenden teilt und unterstützt. Nationale Befreiung hat zwei Erklärungen nach Marxismus und wir lesen sowohl bei Lenin als auch bei Luxemburg, wie die nationale Frage von Kommunisten beantwortet werden soll. Auf der rechtsphilosophischen Ebene, ist nationale Befreiung ein Recht einer Gruppe von Menschen sich zusammenzuschließt und innerhalb des Kapitalismus oder auch Sozialismus ihren eigenen Staat zu gründen. Auf der strategischen Ebene müssen die Kommunisten sich bemühen, dass die Arbeiterklasse sich nicht aufspalten soll und Internationalismus zu Stande kommt, anstatt dass neue bürgerliche Staaten (Nationalstaaten) gegründet werden. Die nationale Befreiung ist für Kommunisten eine nebensächliche Forderung, die in unterschiedlichen Gesellschaften und unterschiedlichen Situation nach der Notwendigkeit der Entwicklung des Kampfes der Arbeiterklasse und nach der Strategie beantwortet werden kann.

Über die Analyse des Irans und die Konflikte zwischen dem Westen und dem Iran schreibe ich nicht, bis ich rausfinde, ob ihr zum imperialistischen Staat des Irans solidarisch seid oder nicht.

Aber über den Islam: Der Islam ist eine menschenverachtende Religion und Ideologie, genauso menschenverachtend wie Christentum, Judentum, Buddhismus etc. Niemand darf sich als Kommunist bezeichnen und eine Religion und ihre Konsequenzen gegen die Menschheit rechtfertigen. Es muss aber ein Unterschied geben zwischen Menschen, die von außen als Anhänger einer Religion dargestellt werden und der tatsächlichen Religionsgemeinschaft. Millionen von Menschen, die als Muslime dargestellt werden, haben nie mit Islam und Religion zu tun gehabt und das gilt auch für Christen und Juden etc. Wenn jemand mich als Muslim bezeichnet, weil ich aus dem Iran komme und weil der Iranische Staat religiös ist, ist automatisch ein Faschist, der mich mit einem Staat in Verbindung bringt, gegen den ich mein ganzes Leben gekämpft habe. Aber wir können nicht auf der anderen Seite sagen, dass wir nur die Religion kritisieren, aber die fanatischen religiösen Menschen, die eine Religion schützen und reproduzieren, hinnehmen. Wenn eine Person aktiv für das Aufrechterhalten der Religion kämpft, ist meiner Meinung nach eine reaktionäre Person, die ein Teil eine Intuition ist – eine Intuition, die die Emanzipation der Menschheit mit der Dummheit und Reproduzierung der Dummheit in der Gesellschaft verhindern will. Religion und Nationalismus sind zwei Ideologien, die von der herrschenden Klasse für die Entfremdung der Menschheit und Rechtfertigung der Ungleichheit immer wieder von den herrschenden Klasse eingesetzt wird.

Über das Zitat von Manifest was Philipp benutz, muss ich sagen, dass diese Interpretation absolut falsch ist. Marx und Engels waren zurecht der Meinung, dass die Revolution der Arbeiterklasse auf der nationalstaatlichen Ebene stattfinden kann und die Arbeiterklasse von jedem Land muss die Bourgeoisie des Landes zerschlagen und selber an die Macht kommen und als Vertreter der Arbeiterklasse die Rolle, die von der Bourgeoisie übernommen wurde, selber übernehmen. Das hat aber nichts mit der Fetischisierung der „eigenen“ Nation zu tun, sondern mit einer strategischen Frage in einer nationalstaatlich organisierten Welt.

 

http://wieweiter.net/der-brd-imperialismus-unter-druck/