درباره ی „ترور“ های اخیر در ایران

    حسن معارفی پور   کمونیست ها هیچگاه مخالف „ترور“ علیه سرکوبگران دولتی نبوده و نیستند. لنین در کتاب چه باید کرد و در فصل اول ان به اسم „از کج شروع کنیم؟“ اعلام می کند که “ ما اساسا هیچگاه ترور را رد نکرده ایم و رد هم نمی کنیم“. او در ادامه … Mehr درباره ی „ترور“ های اخیر در ایران

دستگیری آرش آذر در مونیخ آلمان تعرض افسار گسیخته به تمام آزادی های دمکراتیک است و باید به مقابله با ان برخاست!

رفیق مان آرش پناهجوی سیاسی و فعال کمونیست پناهندگی در آلمان، ساکن شهر مونیخ در شرایطی و به خاطر انتشار یک عکس از خودش با در دست داشتن یک پرچم از ی پ گ و ی پ ژ در فضای مجازی در همبستگی با کریم شامبرگر (رفیقی که به خاطر مورد مشابه بارها دادگاهی شده … Mehr دستگیری آرش آذر در مونیخ آلمان تعرض افسار گسیخته به تمام آزادی های دمکراتیک است و باید به مقابله با ان برخاست!

جمهوری جهل، جنایت، تروریست و فاشیست اسلامی را باید با قهر انقلابی به زیر کشید!

  رژیم هار و نفرین شده ی اسلامی ایرانی، در شرایطی که به طور کل، مشروعیت سیاسی و اجتماعی خود را در میان اقشار و طبقات مختلف اجتماعی حتی بازاریان و بورژوازی „وطنی“ در سراسر ایران از دست داده است و نمی توانست در ارامش کامل سه زندانی سیاسی یعنی زانیار، لقمان مرادی و رامین … Mehr جمهوری جهل، جنایت، تروریست و فاشیست اسلامی را باید با قهر انقلابی به زیر کشید!

Faschismus stoppen aber radikal!

Verfasst von Nora Bräcklein und Hassan Maarfi Pour Wir erleben seit einigen Tagen ein neues, oder besser gesagt wiederaufkeimendes Ausmaß an menschenverachtender Gewalt von Teilen der Bevölkerung in Deutschland. Gleichzeitig erleben wir von vielen Seiten, dass Menschen, Gruppen und Parteien unterschiedlichster Ausrichtung sich gegen diese Form der Menschenverachtung aussprechen.  Als isoliertes Phänomen betrachtet erscheint das … Mehr Faschismus stoppen aber radikal!