ماه محرم ماه بلاهت مردم از خودبیگانه شده

هر سال در ماه محرم جمهوری اسلامی مثل هر سال سنت بازتولید مذهب و توحش بربریتی خود و مهندسی افکار توده ی مردم را به کار می گیرد و اراذل و اوباش قمه کش و لمپن و پیر و جوان و کلا متوهمین به این نظام را همچون گله ی گوسفند به خیابان ها و … Mehr ماه محرم ماه بلاهت مردم از خودبیگانه شده

ضرورت تعریف مفاهیم

حسن معارفی پور در ایران بسیاری از مفاهیم هیچ گاه یا تعریف نشده و یا درست تعریف نشده اند. یکی از این مفاهیم زیبایی شناسی است. مفهوم دیگر سکسیسم است. وقتی معیار زیبایی شناسی در ایران پرنوستارها می شوند، دخترتان ایرانی خود را به شکل تن فروش های و پورن ستارها در می اورند و … Mehr ضرورت تعریف مفاهیم

انسان از منطق و احساسات متناقض تشکیل شده است

هر انسانی می تواند هرازگاهی منطقی باشد، اما در بسیاری از مواقع تصمیمات خود را بر اساس احساسات احمقانه بگیرد. بیشتر تصمیم هایی که اکثریت اعضای جامعه می گیرند، از روی احساسات احمقانه و نه منطق و عقلانیت است. تصورش را بکنید که شما با اینکه به گوشی جدید نیاز ندارید اما با دیدن تبلیغات … Mehr انسان از منطق و احساسات متناقض تشکیل شده است

جامعه ی ایران در آستانه ی یک انفجار اجتماعی

خشم فروخورده یی که در نتیجه ی چهل سال سرکوب و خشونت عریان فاشیستی رژیم اسلامی ایران در این روزها شکل گرفته است، می رود که به یک انفجار عظیم اجتماعی در سطح سراسری تبدیل شود. هنوز تشکیلات سراسری کارگری و کمونیستی در ایران شکل نگرفته است که بتواند این خشم و این انفجار را … Mehr جامعه ی ایران در آستانه ی یک انفجار اجتماعی

چرا من از „کمونیست“ های قلابی متعلق به طبقات متزلزل خرده بورژوازی و طبقه ی بورژوازی تا این میزان بیزارم؟

یکی از دلایل تنفرم از این به اصطلاح کمونیست ها این است که „کمونیسم“ شان را مصنوعی می دانم و این به اصطلاح روشنفکران که هر کدام یک کتاب مارکس زیر بغل شان گذاشته و سگی در دست در کافه تریا ها می چرخند و از رهایی طبقه ی کارگر دم می زنند، نه باوری … Mehr چرا من از „کمونیست“ های قلابی متعلق به طبقات متزلزل خرده بورژوازی و طبقه ی بورژوازی تا این میزان بیزارم؟

عباس یگانه را بایکوت کنید!

  این آدم مهره ی سوخته ی رژیم اسلامی است، مهره یی که حاکمیت بعد از استفاده اش از او همچون یک تفاله به بیرون پرت کرده است و هم اکنون به سازمان شبه رژیمی پژاک وابسته است و شب و روز مشغول فحاشی جنسی و سکسیستی علیه کمونیست هاست. عباس یگانه کارش تمام است، … Mehr عباس یگانه را بایکوت کنید!

جایگاه مفهوم دولت در ادبیات مارکسیستی

حسن معارفی پور به همراه ضمیمه ی در مورد کمونیسم و رابطه ی دولت با سوسیالیسم بخش اول مطلب را سال ها پیش نوشته ام، بخش دوم ان حمع اوری مجموعه یی کامنت است. هنگامی که کمونیست ها از مفهوم دولت صحبت میکنند ازاَن به عنوان یک ابزار در خدمت منافع طبقه ی حاکم و … Mehr جایگاه مفهوم دولت در ادبیات مارکسیستی

برخوردهای متفاوت با انسان ها نشان از تناقض نیست، بلکه نشان از صداقت است

حسن معارفی پور   وقتی زندگی خصوصی مارکس را می خونم یک شباهت های جالبی بین زندگی خصوصی او و زندگی خودم می بینم. این به هیچ وجه به این معنی نیست که من خودم را در جایگاه مارکس قرار بدم. بلکه بیشتر سعی می کنم از منظر خصوصیات اخلاقی و رفتاری به این مساله … Mehr برخوردهای متفاوت با انسان ها نشان از تناقض نیست، بلکه نشان از صداقت است

تفکرات نژادپرستانه و اروپا محور در آثار هگل و مارکس

درس های „فلسفه ی تاریخ“ هگل، به روشنی نشان می دهد که او تا چه اندازه تحت تاثیر الهیات مسیح و تفکر نژادپرستانه ی اروپامحور بوده است. در این درس ها هگل با تمام قدرت انقلاب را در کشورهای پروتستان مثل المان نفی می کند، چون پروتستانیسم را نشان از عقلانیت، قانومند بود و ازادی … Mehr تفکرات نژادپرستانه و اروپا محور در آثار هگل و مارکس

سرکوب „گفتمان“ بازمانده ی دوران ویکتوریایی

میشل فوکو در بحث های خود در مورد گفتمان به بررسی سرکوب شدن گفتمان های ویژه در دوران مشخص از تاریخ به ویژه در عصر ویکتوریایی می پردازد. علاوه بر ان فوکو اشاره می کند که اشکال مختلف رفتاری به شدت تحت سرکوب و مراقبت قرار می گرفتند از جمله عطسه کردن و خمیازه کشیدن. … Mehr سرکوب „گفتمان“ بازمانده ی دوران ویکتوریایی