„هنر“ متعهد، هنر انقلابی و ضرورت کمونیسم

حسن معارفی پور هنرمندی که به توده ی مردم تحت ستم و به ویژه طبقه ی کارگر و کلا مردمان تحت ستم در سطح جهانی متعهد نباشد، نه تنها هنرمند نیست، بلکه با یک فاحشه ی مغزی درباری تفاوتی ندارد. یانی این هنرمند بزرگ برای عفرین و علیه اشغال فاشیسم تورک ترانه می خواند و … Mehr „هنر“ متعهد، هنر انقلابی و ضرورت کمونیسم

Die Lage der politischen Gefangenen im Iran

Die Lage der politischen Gefangenen im Iran Interview von der Zeitung der Roten Hilfe (18.März, Tag der politischen Gefangenen) mit Hassan Maarfi Poor, politischer Aktivist in Deutschland Im Iran sind Tausende von politischen Aktivist*innen in Haft. Aus welchen politischen Parteien und sozialen Bewegungen kommen sie hauptsächlich? Man kann nur in einem Land von politischen Parteien … Mehr Die Lage der politischen Gefangenen im Iran

رسانه های بورژوایی را بایکوت کنید

تابستان گذشته بعد از تظاهرات چی ۲۰ در هامبورگ، تله ویزیون“ „نورددویچه روندفونک“ از هامبورگ ۶۵۰ کیلومتر تا هایدلبرگ آمده تا با من مصاحبه کنند. این تله ویزیون بورژوایی سه تا خبرنگار را فرستاده بود پیش من که بتوانند از مصاحبه یی که با من می کنند، علیه جنبش انتی فاشیستی و چپ در آلمان … Mehr رسانه های بورژوایی را بایکوت کنید

چند موضوع مهم

  یکی از مهمترین تاثیراتی که پناهندگی بر روی جامعه ی اروپا گذاشت این بود، که مردم عقب مانده، مذهبی و خشک مذهب مناطق عقب مانده ی اروپا، قسمت هایی از اروپا که هیچ رابطه یی در سطح توده یی با جهان خارج نداشتند را با فرهنگ های مختلف اشنا کرد و تمدن و شهرنشینی … Mehr چند موضوع مهم

گزارشاتی از تجارب مختلف با پناهجویان مختلف!

  در سازمانی که من مدت سه سال است به عنوان مددکار و مترجم کار می کنم، هر هفته حداقل با ده پناهنده ی مختلف، فارسی زبان، کوردی و بخشا عربی زبان و انگلیسی زبان به صورت مستقیم رابطه دارم. با پناهجویان دیگر به خاطر کار سیاسی از هر کشوری که باشند هم رابطه دارم. … Mehr گزارشاتی از تجارب مختلف با پناهجویان مختلف!

در مورد فساد در جریانات سیاسی ایرانی

  هر جریان سیاسی در آلمان حتی جریانات بورژوایی پول هایی که سالانه از شرکت های بزرگ، بانک ها، کلیسا ها و دولت می گیرند را به صورت علنی در اینترنت منتشر می کنند. من با شورای پناهندگی و شبکه ی انتی راسیستی استان بادن ورتمبرگ سومین استان پرجمعیت و دومین استان بزرگ المان از … Mehr در مورد فساد در جریانات سیاسی ایرانی

ادبیات کیهان شریعتمداری در میان نیروهای موسوم به اپوزیسیون

  فرهنگ حاکم بر هر جامعه یی فرهنگ طبقه ی حاکم است. این گفته ی تاریخی مارکس بیش از هر زمانی ماهییت این اراذل و اوباش خطرناک لمپن را که در قالب „فعال سیاسی“ و بخشا برای گرفتن جواب پناهندگی به داخل احزاب سیاسی نفوذ می کنند، را نشان می دهد. کوشا شایان اگر وابسته … Mehr ادبیات کیهان شریعتمداری در میان نیروهای موسوم به اپوزیسیون

„زنده باد“ برده داری!

یکی از مسائلی که ذهن من را شدیدا به خود مشغول می کند، این است که چگونه انسان می تواند در بردگی مطلق زندگی کند، اما هر روز از برده بودن خود احساس خوشحالی کند. لنین می گوید برده یی که به بردگی خود پی برده است، نصفی از رهایی خود را عملی کرده است. … Mehr „زنده باد“ برده داری!

!مظلوم نمایی و استفاده ی ابزاری حزب موقوف

فخری جواهری عضو کمیته ی مرکزی حزب حکمتیست شاخه ی رحمان حسین زاده است و سال هاست در تورنتوی کانادا، چه در دورانی که در محفل علی جوادی مشغول فعالیت بود و چه زمانی که این محفل به حزب حکمتیست اکثریت (اکثریت از لحاظ عددی) پیوست، به عنوان عضو یک عنصر فعال در اپوزیسیون فعالیت … Mehr !مظلوم نمایی و استفاده ی ابزاری حزب موقوف