فلسفه ی جنگ

حسن معارفی پور مقدمه تمام جنگ هایی که در تاریخ جامعه ی انسانی به وقوع پیوسته اند، با نظریه ی ارتجاعی „پیروزی خیر بر شر“ مشروعیت یافته و توجیه شده اند. ایمانوئل کانت به عنوان کسی که با بازسازی تئولوگی و „سکولاریزه“ کردن مسیحیت نقشی به مراتب بیشتر از مارتین لوتر داشته است، در کتاب … Mehr فلسفه ی جنگ

ترجمه و گسترش ادبیات مارکسیستی از اکسیژن برای شرایط امروز ایران حیاتی تر است

ترجمه و گسترش ادبیات مارکسیستی از اکسیژن برای شرایط امروز ایران حیاتی تر است یکی از اهداف „انستیتوی برلین برای تئوری های انتقادی“ (اینکریت)، انتشار دانشنامه ی تاریخی- انتقادی مارکسیسم به زبان های مختلف در سطح جهانی است و برای این کار بنیاد رزا لوگزامبورگ در آلمان، سالی 200هزار یورو اختصاص میدهد. تاکنون بخش هایی … Mehr ترجمه و گسترش ادبیات مارکسیستی از اکسیژن برای شرایط امروز ایران حیاتی تر است

در باره ی اختلافات درون کومه له

در باره ی اختلافات درون کومه له باید بی قید و شرط از نسل جوان، رادیکال و کمونیست درون کومه له دفاع کرد و از سازش و نقد نیم بند جناح مازوجی، از چسپیدن اطرافیان او به نقد سطحی یک فالانژیست شووینیست کرد به اسم جمال بزرگپور دوری کرد. مواضع جمال بزرگپور را من ده … Mehr در باره ی اختلافات درون کومه له

Über Stalin und „Stalinismus“!

Ich werde oft in Deutschland gefragt, ob ich „Trotzkist“ oder „Stalinist“ bin. Ich passe weder in ier trotzkistischen Kategorie noch in die stalinistische, obwohl ich bestimmte Trotzkisten und teilweise auch bestimmte sogenannte Stalinisten sehr hoch schätze. Unter den sogenannten Stalinisten, die wegen ihrer Sympathie zu bestimmten Zeiten der Sowjetunion als Stalinisten bezeichnet werden, habe ich … Mehr Über Stalin und „Stalinismus“!