محمد غزنویان در امتداد خط حزب توده و سازمان اکثریت

  بهرنگ زندی یک استاتوسی در مورد محمد غزنویان این پوپولیست اسلام پناه کهنه کار نوشته و در ان تلاش کرده است موضع ارتجاعی و توده ایستی پرو رژیم جمهوری اسلامی غزنویان را که رک و پوست کنده چند روز پیش اعلام کرده بود در صورت حمله ی خارجی به ایران سرباز مام میهن خواهد … Mehr محمد غزنویان در امتداد خط حزب توده و سازمان اکثریت

Polyamorie, Emanzipation oder Entfremdung

Das theoretische und praktische Erforschen der Polyamorie als eine Form der Verwandtschaft in unserer gegenwärtigen Gesellschaft 1.Einleitung Polyamorie ist eine aktuelle Debatte und eine Form der Verwandtschaft, die gerade nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern häufig diskutiert oder ausgelebt wird. Meine Fragestellung, basierend auf wissenschaftlichen Untersuchungen, ist die Untersuchung des Themas … Mehr Polyamorie, Emanzipation oder Entfremdung

لطفا گوسفند نباشید، به خودتان بیایید!

طیف های مختلفی از ناسیونالیست های خارج کشور بی همه چیز و درب داغون مزدور خانواده ی پهلوی، هر ساله به بهانه ی جشن های مختلف از جمله همین جشن لعنتی نوروز دور هم جمع می شوند و با نوشیدن مشروبات الکلی به شکل افتضاح به بیگانگی بیش از حد خود با جامعه وانسانیت خود … Mehr لطفا گوسفند نباشید، به خودتان بیایید!

Nahostkonflikte, in Zusammenhang mit der Ausbeutung der Rohstoffe und imperialistischen Kriegen

1.     Einleitung   Die Region Nahost ist eine der rohstoffreichsten und gleichzeitig konfliktreichsten Regionen der Welt. Die Konflikte produzieren und reproduzieren sich in dieser Region sowohl politisch als auch sozial, ethnisch, religiös etc. um Rohstoffe herum. Wegen der Rohstoffindustrie versuchten und versuchen die kolonialistischen und imperialistischen Mächte ihre eigenen Interessen direkt oder indirekt in der … Mehr Nahostkonflikte, in Zusammenhang mit der Ausbeutung der Rohstoffe und imperialistischen Kriegen

خودنمایی، بیماری دامنگیر مردم کورد

  یکی از عجیب ترین „ملیت های“ جهان „ملت“ کورد است. من به پدیده یی به اسم ملت را به رسمت نمی شناسم. بیشترمردم کورد در عروسی ها به ویژه مردانشان که اغلب شدیدا مردسالار و عقب مانده هم هستند و اصلا زن را زباله هم حساب نمی کنند، با هزار و یک بدبختی و … Mehr خودنمایی، بیماری دامنگیر مردم کورد

هشت مارس سنندج امسال به سبک عروسی کوردی

در امتداد سنت رومانتیزه کردن مبارزات طبقاتی و کمونیستی برای رهایی انسان، طبقه ی کارگر و زنان به عنوان نیمی از جامعه و درصد چشمگیری از طبقه ی کارگر، مراسم هشت مارس سنندج که به „لنینگراد کردستان“ و „قلب سرخ خاورمیانه“ مشهور شده بود، به سبک عروسی های سنتی در سنندج برگزار‌ شد. رژیم ملعون … Mehr هشت مارس سنندج امسال به سبک عروسی کوردی

Ein offener Brief an die Bundesrepublik Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchten wir (anerkannte Geflüchtete, die aus politischen Gründen aus ihrer Heimat geflohen sind und gerade teilweise in Deutschland leben) Herrn Hamdi Abdollahi, politischen Flüchtling aus dem Iran, unterstützen. Er ist seit Jahren politisch aktiv und sein Leben im Iran als politischer Aktivist und Angehöriger der kurdischen Minderheit in Gefahr. … Mehr Ein offener Brief an die Bundesrepublik Deutschland

بیانیه ی هسته ی مرکزی گفتمان رادیکال در مورد فساد در جنبش کارگری ایران

جمع اوری پول به اسم کلیه و صرف ان برای مخارج شخصی این بیانیه توسط رفقای داخل و خارج کشور نوشته شده است. سوءاستفاده از بیماری برای کلاه برداری محمود صالحی برابر اظهارات خود ومدارک پزشکی مشکل کلیه هایش ارثی است وهیچ ربطی به زندان وشکنجه ندارد. حتی پسرش سیامند کلیه هایش از بچه گی … Mehr بیانیه ی هسته ی مرکزی گفتمان رادیکال در مورد فساد در جنبش کارگری ایران

کومه له، مظهر اپورتونیسم و پراکسیس فیس بوکی و کاغذی

کومه له_ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در طول سالیان گذشته با عروج جنبش پوپولیستی ناسیونالیستی در روژاوا، همواره از حمایت این منطقه دم می زند و مدام از „مبارزه“ در کنار نیروهای روژاوا می گوید، اما در عمل می توان دید که کومه له حتی یک فشنگ، یک قبضه کلاشینکف، یک ارپیچی و حتی … Mehr کومه له، مظهر اپورتونیسم و پراکسیس فیس بوکی و کاغذی