علیه اشرافیت کارگری در جنبش کارگری ایران

روز سه شنبه تاریخ 27.02.2018 رفیق حسن معارفی پور، از فعالین سیاسی چپ و کمونیست ایران، مقیم آلمان و عضو اتحادیه ی کارگری وردی در آلمان، پستی را در مورد محمود صالحی منتشر کرده است که در ان به الودگی ایشان به فساد مالی و سوء استفاده از امکانات اتحادیه یی در ایران برای منافع … Mehr علیه اشرافیت کارگری در جنبش کارگری ایران

چند کلمه در مورد روز جهانی علیه اعدام

دهم اکتبر روز جهانی نه به اعدام است. در این شکی نیست که اعدام قتل عمد و کاملا اگاهانه از جانب دولت هاست و تاکنون دولت های مختلف از برده داری گرفته تا به امروز مخالفین خود را به اشکال مختلف سازمان یافته اعدام کرده اند. اعدام هر انسانی ، هر حیوانی، هر موجود زنده … Mehr چند کلمه در مورد روز جهانی علیه اعدام

نگاهی به وضعیت „کمونیسم کارگری“ در شرایط امروز!

  حسن معارفی پور قبل از هر چیز باید بگویم کمونیسم جنبش ایده های خوب علیه ایده های بد نیست. کمونیسم جنبش امید انسان ها علیه نا امیدی انها نیست. کمونیسم جنبش ادم های “ خوب“ علیه ادم های „بد نیست“. کمونیسم جنبش ادمهای خوش نام علیه ادم های بد نام نیست.کمونیسم جنبش امال و … Mehr نگاهی به وضعیت „کمونیسم کارگری“ در شرایط امروز!

باز هم در باره ی هفته ی منصور حکمت

من از فعالین حزب حکمتیست یک سوال دارم. سوال من این است که ایا نمی شود عناوین دیگری را برای سخنرانی انتخاب کرد که در ان تنها حرف های منصور حکمت را بدون کم و کاست تکرار نکنید؟ ایا نمی شود از موضع یک کمونیست منتقد که مدام به هر چیزی به دید انتقادی می … Mehr باز هم در باره ی هفته ی منصور حکمت

آسیبهای اجتماعی از چه چیزی ناشی میشود؟

  نقدی بر خط فکری غالب بر مقاله „دیکتاتوری مذهبی و آسیبهای اجتماعی“ حسن معارفی پور چندی پیش در نشریه سیاسی حزب کمونیست ایران (جهان امروز ش 210)  به سردبیری رفیق هلمت احمدیان مقاله ای تحت “ دیکتاتوری مذهبی و آسیبهای اجتماعی “ با امضای رفیقی با اسم مستعار بیژن رنجبرمنتشر شده است و من … Mehr آسیبهای اجتماعی از چه چیزی ناشی میشود؟

اول ماه می، وضعیت طبقه کارگر در سطح جهانی و » انتخابات » پیش رو در ایران

حسن معارفی پور از دوره ی طبقاتی شدن جامعه تا به امروز همواره تلاش و مبارزه ی طبقات اقشار تحت ستم برای بهبود زندگی خود و تغییر وضع به نفع یک شرایط بهتر وجود داشته و تا به امروز جریان دارد.انچه روشن است که هر کدام از طبقات تحت سلطه از دوره ی برده داری … Mehr اول ماه می، وضعیت طبقه کارگر در سطح جهانی و » انتخابات » پیش رو در ایران

کومه له در آستانه ی انشعابی دیگر

کومه له_ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در حال حاضر دو حزب سیاسی درون یک سازمان است. اینکه رهبری کومه له دو تحلیل کاملا متفاوت از لحاظ استراتژیک از اوضاع سیاسی و همکاری این جریان با احزاب کردستانی دارند، بر هر کسی که سخنرانی های روز کومه له را تعقیب کرده باشد روشن است. هر … Mehr کومه له در آستانه ی انشعابی دیگر

برخورد دوگانه به یک مسأله ی واحد

  نگاهی به نقطه نظرات متناقض رفیق بنفشه ی کمالی در زمینه ی نقطه نظرات من در مورد محمد قراگوزلو رفیق بنفشه ی کمالی در نقدی که مدتی پیش در زمینه ی نظرات محمد قراگوزلو منتشر کرده بود،به یک چیز معترض است و آن برخورد نادرست و دفاع قراگزلو از یک سیستم پوسیده ی بورژوایی … Mehr برخورد دوگانه به یک مسأله ی واحد

گزارش کمیته هماهنگی اعتراض علیه کنفرانس امنیتی مونیخ

طبق فراخوان پیوست به همین گزارش1* فعالین ضد سرمایه داری،ضد امپریالیستی و مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران، به همراه رفقای اهل افغانستان شانه به شانه و در همبستگی انترناسیونالیستی با یکدیگر در یک بلوک متشکل از تعدادی کنشگران سیاسی علیه برگزاری نشست سردمداران و اربابان جنگ و سرمایه در شهر مونیخ تظاهرات کردند. موضوع و … Mehr گزارش کمیته هماهنگی اعتراض علیه کنفرانس امنیتی مونیخ

منشور جهانی حقوق بشر “ پلاتفرم بورژوایی بورژوازی بعد از جنگ دوم!

در این مطلب تلاش می کنم “ منشور جهانی حقوق بشر“ که در 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب دولت های بورژوایی بعد از جنگ جهانی دوم رسید را از موضوعی رادیکال و کمونیستی و از زوایای مختلف به نقد کشیده و ناکارایی مطالبات نیم بند این منشور که در چارچوب بورژوازی و در … Mehr منشور جهانی حقوق بشر “ پلاتفرم بورژوایی بورژوازی بعد از جنگ دوم!

تظاهرات ضد جنگ باید به تظاهرات علیه کلیت سرمایه داری تبدیل شود

تظاهرات های „ضد جنگ“، علیه دولت ترکیه به خاطر جنگ عفرین، که بیشتر از جانب جریانات نزدیک به پ ک ک سازماندهی می شوند، علیرغم تاکید بر یک مساله ی مهم و ان هم پایان جنگ نابرابر و تحمیلی دولت فاشیست ترکیه به مردم عفرین، از بی افقی و سرگردانی عظیم و نبود هیچ خط … Mehr تظاهرات ضد جنگ باید به تظاهرات علیه کلیت سرمایه داری تبدیل شود