کومه له ی „کمونیست“ انتی کمونیست

انچه در این مطلب به ان می پردازیم جهش های پیاپی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) به طرف ناسیونالیسم کرد، سوسیال دمکراسی و نزدیک شدن به گفتمان ارتجاعی و ضد کمونیستی در سالیان اخیر، چه در مناسبات تشکیلاتی و چه در گفتمان دیپلماتیک با احزاب بورژوایی و کینه توزی سیاسی به نسبت احزاب … Mehr کومه له ی „کمونیست“ انتی کمونیست

خواندن برشت را به همگان توصیه می کنم

http://mlwerke.de/br/default.htm مجموعه اثار یکی از مارکسیست های برجسته ی دنیا یعنی برتولت برشت انقلابی کمونیست، شاعر نمایش نامه نویس، فیلسوف و منتقد اجتماعی و پناهنده ی سیاسی برشت یکی از مهمترین نظریه پردازان در عرصه ی تئاتر انتقادی است و برشت با برداشتن فاصله ی بین تماشاچی و بازیگر در تئاتر توانست یکی از بزرگترین … Mehr خواندن برشت را به همگان توصیه می کنم

پرداختن به مسائل حاشیه یی و فراموشی اصل قضیه

یکی از خصوصیات انسان های علاف و اکادمیسین های رفورمیست بورژوایی که علیرغم اینکه راهنمای چپ می زنند، اما دنبال کار جدی و مبارزه ی انقلابی نیستند، مشغول شدن به مسائل حقوقی در چارچوب بورژوازی است. برای نمونه جنبش اقلیت های جنسی و ملی و قومی و موضوعات بسیار حاشیه یی که همگی قاعدتا در … Mehr پرداختن به مسائل حاشیه یی و فراموشی اصل قضیه