کروناویروس و ویروسی خطرناک تر به اسم سوسیال دمکراسی

  به دنبال شیوع ویروس کووید 19 (کرونا) شاهد انواع و اقسام تحلیل های متفاوت از مواضع متفاوت هستیم. یکی از تحلیل هایی که جایگاه ویژه یی به خود اختصاص داده است، تئوری توطئه و انتشار فیک نیوز از جانب جریانات راست گرا و فاشیست و کسانی که وجود ویروس کرونا را انکار می کنند … Mehr کروناویروس و ویروسی خطرناک تر به اسم سوسیال دمکراسی

علیه „سوسیالیسم“ „هومانیستی“ و „انسان دوستی“ „سوسیالیستی“علیه „سوسیالیسم“ „مدرن“

„سوسیالیسم“ „هومانیستی“ یا „هومانیسم“ „سوسیالیستی“ پدیده یی به شدت ارتجاعی و غلط انداز و ماقبل مارکسی و حتی به مراتب عقب تر از „ایدئالیسم“ هگل است. مارکس در نقد فوئرباخ در „ایدئولوژی آلمانی“ از منطق هگل بهره می گیرد و „انسان“ عام فوئرباخی را زیر سوال می برد. از نظر مارکس ما انسان به طور … Mehr علیه „سوسیالیسم“ „هومانیستی“ و „انسان دوستی“ „سوسیالیستی“علیه „سوسیالیسم“ „مدرن“

مارکسیست بودن

مقاله ی مارکسیست بودن ولفانگ فریتز هاوگ را با ترجمه ی ایمانوئل شکریان و مقدمه یی از من می توانید در این لینک بخوانید. ترجمه ی من چون از ترجمه ی مقاله ی کوتاه شده ی این مقاله ی عظیم برگرفته شده است و قسمت های مهم و حیاتی مقاله در مقاله ی کوتاه شده … Mehr مارکسیست بودن

Lukács Politisierung der Ästhetik und Ästhetisierung der Politik

1.    Einleitung Wenn man über die Ästhetik Lukács sprechen will, muss man sich fragen, was bei Lukács keine Ästhetik ist. Man kann zweifellos sagen, dass Lukács gesamte Schriften mehr oder weniger mit der Theorie der Ästhetik, der ästhetischen Theorie und vor allem der marxistischen Ästhetik verbunden sind und aus ästhetischer Perspektive gelesen werden können. Von … Mehr Lukács Politisierung der Ästhetik und Ästhetisierung der Politik

Revolution und Konterrevolution in Kurdistan

Anfang Dezember lebten die Proteste im Nordirak, dem irakischen Kurdistan, wieder auf und entwickelten sich zu regelrechten Aufständen. Hinter der Wut über nicht ausgezahlte Löhne, die der Auslöser der Proteste war, steht eine schwere Enttäuschung von der herrschenden Politik und ihren bürgerlichen Parteien, sowohl derer an der Macht als auch in der Opposition. Dem Mythos … Mehr Revolution und Konterrevolution in Kurdistan

چطور ناسیونالیست ضد انقلابی درون کومه له صدای „صدای انقلاب ایران“ را خفه کرد؟

حسن معارفی پو ردر این مطلب کوتاه به پروسه ی پیروزی ضد انقلاب ناسیونالیستی و انقلابی گری دروغین و جعلی بر انقلابی گری کمونیستی می پردازم. من بارها و بارها شاید صدها صفحه در مورد کومه له نوشته ام و شاید لازم باشد در آینده هم بیشتر بنویسم. اینجا به هیچ وجه وقت و امکان … Mehr چطور ناسیونالیست ضد انقلابی درون کومه له صدای „صدای انقلاب ایران“ را خفه کرد؟

کردستان عراق غرق در آتش و خون و باروت

کردستان عراق غرق در آتش و خون و باروت قیام توده های به ستوه آمده از ظلم، ستم، استثمار، فقر و توحشی که حاکمیت عشیره یی، قومی، اسلامی کردستان عراق به اکثریت قریب به اتفاق توده های مردم در کردستان تحمیل کرده است، بار دیگر یک قیام رادیکال توده یی از پایین علیه حاکمان و … Mehr کردستان عراق غرق در آتش و خون و باروت