نگاهی کوتاه به شعبده بازی چپ پوپولیستی کردستان و کنفرانس انان

بافت ناهمگون نیروهایی که سال ها همدیگر را به وحشیانه ترین شکل ممکن به „ضد انقلاب“، „خائن“، مرتجع و عقب مانده محکوم می کردند، اما امروز سر یک سفره جمع شده اند، تا „آلترناتیو“ „سوسیالیستی“ برای „فردای“ کردستان، تقویت کنند، به خوبی این واقعیت را نشان می دهد، که سیاست از نقطه نظر این نیروها … Mehr نگاهی کوتاه به شعبده بازی چپ پوپولیستی کردستان و کنفرانس انان

Historisch-materialistische Auseinandersetzung mit der Religion und der Befreiung des Menschen von der Religion

1. Einleitung In dieser Arbeit wird versucht, eine historisch-materialistische Auseinandersetzung mit der Religion darzustellen. Gleichzeitig werde ich in Bezug auf unterschiedliche Diskurse in der Geschichte des historischen Materialismus, der heute Marxismus genannt wird, die Debatte um die Religion als eine illusorische Weltanschauung und Hoffnung der Menschen herausarbeiten. Außerdem wird die Debatte um Nationalität und Nationalismus … Mehr Historisch-materialistische Auseinandersetzung mit der Religion und der Befreiung des Menschen von der Religion

!محمود صالحی در مقام بازجو یا فعال کارگری

رادیو پیام کانادا طی مصاحبه ی اخیر با محمود صالحی در مورد „مستند“ „طراحی سوخته“ ی جمهوری اسلامی در مورد زندانیان سیاسی و تایید مستقیم و غیر مستقیم مواضع صالحی ما را وادار کرد که در مقابل موضع پرو رژیمی محمود صالحی و تحلیل های انتی کمونیستی ایشان که به اسم کمونیسم و دفاع از … Mehr !محمود صالحی در مقام بازجو یا فعال کارگری

کمونیسم کارگری چیزی جز تفاله ی نئولیبرالیسم نیست

کمونیسم کارگری در نتیجه ی فروپاشی سوسیال رئالیسم واقعا موجود، جنگ اول خلیج، عقب نشینی مبارزه ی مسلحانه ی پیشمرگ از داخل ایران به درون کردستان عراق، پایان دوران انتظار اردوگاه نشینی و به شکست کشاندن جنبش شورایی در کردستان عراق و تقدیم دودستی این جنبش به ناسیونالیسم کورد، ناسیونالیسمی که با کفش های پلاستیکی … Mehr کمونیسم کارگری چیزی جز تفاله ی نئولیبرالیسم نیست

„اگر اهنگ های من دیگر درست نباشند“

  „اگر اهنگ های من دیگر درست نباشند“ این اهنگ بتینا وگنر اعتراضی انقلابی به واکنش های ارتجاعی دو بلوک سرمایه داری دولتی روسیه به ویژه دولت المان شرقی و سرمایه داری امپریالیستی بخصوص المان غربی است. بتینا وگنر در این اهنگ سیستم زیبایی شناسی بورژوایی را به رادیکال ترین شکل ممکن به نقد می … Mehr „اگر اهنگ های من دیگر درست نباشند“

مطلبی از نورا برکلاین و حسن معارفی پور در مورد „مستند“ „طراحی سوخته“ی جمهوری اسلامی

در این مقاله که به زبان المانی مطالعه می کنید، نورا برکلاین و من این پروژه ی „مستندسازی“ رژیم جمهوری اسلامی را نشان از شکست مفتضحانه ی رژیم جمهوری اسلامی در میدان مبارزه ی سیاسی و طبقاتی و به هم ریختن توازن قوا به نفع توده ی مردم و کارگران ارزیابی کرده و همچنین اعلام … Mehr مطلبی از نورا برکلاین و حسن معارفی پور در مورد „مستند“ „طراحی سوخته“ی جمهوری اسلامی

حقارت بی پایان نئوکنسراوتیست های امروزی کرد

  حسن معارفی پور بیچاره هگل اگر الان این مقاله را می خواند خودش را حلق اویز می کرد. برای توجیه بربریت فاشیستی اسماعیل خان سمیتقو (سمکو) قاتل مردم اذری و برای توجیه یاغی شدن یک خان و عشیره ی مذهبی و اخوند به اسم قاضی محمد (یاغی شدن اریستوکراتیک و از بالا) دست به … Mehr حقارت بی پایان نئوکنسراوتیست های امروزی کرد

چند نکته در مورد „مستند“ جمهوری اسلامی به نام „طراحی سوخته“

حسن معارفی پور   قبل از هر چیز لازم است اعلام کنم که، „مستند“ „طراحی سوخته“ ی جهموری اسلامی نشان بارز بی خبری جمهوری اسلامی از قطب بندی اپوزیسیون راست و چپ و بی خبری کامل از کشمکش های و قطب بندی های اجتماعی و طبقاتی در داخل ایران است و این از هر لحاظ … Mehr چند نکته در مورد „مستند“ جمهوری اسلامی به نام „طراحی سوخته“

افشاگری کمونیستی با کارآگاه بازی متفاوت است

مسئول سایت آزادی بیان به شیوه یی پلیسی و کارآگاه گونه تلاشی احمقانه را اغاز کرده است برای پیدا کردن مسئول ترور محمد راستی و صالح سرداری یعنی ریبوار شیروانی که از جانب سازمان زحمتکشان اجیر شده بود، تا این ترور را به سرانجام برساند شروع کرده است. این اقدامات پلیسی و کارآگاه مائابانه، کار … Mehr افشاگری کمونیستی با کارآگاه بازی متفاوت است

نقد یا خزعبلات

کوتاه در مورد ویدئوی سازمان زحمتکشان مهتدی جوابیه ی سازمان واقعا چاقوکشان به احزاب و نیروهای چپ و کمونیست که توطئه های تروریستی این سازمان و تلاش برای ترور کمونیست ها را محکوم کرده اند. در این ویدئو پوپولیسم عریان فاشیستی سازمان چاقوکشان بیداد می کند. پشت این ویدئو عبداله مهتدی خوابیده است. خزعبلات این … Mehr نقد یا خزعبلات

در مورد پیچیدگی مردمان „شرق“، به ویژه ایرانیان

تجربه ی 17 سال کار و فعالیت سیاسی در ایران در عراق و در اروپا بهم ثابت کرده است، که سازمان دهی فعالین سیاسی کشورهای موسوم به جهان سوم، به ویژه ایرانی از سازماندهی هر انسانی سخت تر است. ایرانی ها سال ها در اروپا زندگی می کنند وقتی بخواهند در یک جلسه شرکت کنند، … Mehr در مورد پیچیدگی مردمان „شرق“، به ویژه ایرانیان

روئیای رسیدن به اروپا برای „فعالیت کمونیستی“

زمانی که در کومه له بودیم، قبل از اینکه کومه له باهامون تسویه حساب کند و یکی یکی ما را به خاطر کمونیست بودن و به بهانه های مختلف حذف کند، از گروهی که با هم کار مشترک می کردیم و به صورت یک فراکسیون اعلام نشده مشغول فعالیت بودیم، درخواست کردم که یک بیانیه … Mehr روئیای رسیدن به اروپا برای „فعالیت کمونیستی“

چه کسی به ما خیانت کرد، چه کسی ما را فروخت؟

ترجمه ی ترانه یی از مارک اوه کلینک از زبان المانی این ترانه توسط خود خواننده در این اهنگ تاحدودی ابدیت شده و یک سری بیت به ان اضافه شده است که من در ترجمه ی فارسی اورده ام ولی در متن المانی نیست. ترجمه: حسن معارفی پور زمانی من شخصا آرزوی سرطان کردم. از همان موقع تصمیم گرفتم … Mehr چه کسی به ما خیانت کرد، چه کسی ما را فروخت؟

کوتاه در مورد سخنرانی من به زبان المانی در „دکان“ سیاست و فرهنگ در شهر هایدلبرگ Laden für Politik und Kultur

کوتاه در مورد سخنرانی من به زبان المانی در „دکان“ سیاست و فرهنگ در شهر هایدلبرگ Laden für Politik und Kultur حسن معارفی پور به خاطر درخواست چند تن از رفقای نازنین خلاصه یی از این سخنرانی را طولانی را اینجا می اورم. ترجمه ی کل سخنرانی در این وضعیت از عهده ی شخص من … Mehr کوتاه در مورد سخنرانی من به زبان المانی در „دکان“ سیاست و فرهنگ در شهر هایدلبرگ Laden für Politik und Kultur

فاشیسم در پوشش طنز

  یکی از ایده های فاشیستی پیش داوری در مورد افرادی است که انها را نمی شناسید. فاشیسم سعی می کند همیشه یک ترس موهوم درست کند، ترسی که بر هیچ پایه و اساس منطقی و واقعی شکل نگرفته است. برای نمونه ترس از کودکان خانواده های یهودی یا مسلمان و غیره. فاشیست های اسرائیلی … Mehr فاشیسم در پوشش طنز

افشاگری در مورد باند سناریو سیاهی چاقوکشان و تلاش برای ترور رحمان حسین‌ زاده

شورش خراسانه از اعضای سابق باند چاقوکشان مهتدی در برنامه ی لایو بختیار بلوری به زبان کوردی می گوید که بهرام رضایی سال 2004 یا 2005 از او درخواست کرده است که رحمان حسین زاده را ترور کند و اعلام کرده است که دفتر سیاسی چاقوکشان و باند مهتدی این تصمیم را گرفته است. وقتی … Mehr افشاگری در مورد باند سناریو سیاهی چاقوکشان و تلاش برای ترور رحمان حسین‌ زاده

برنامه ی زنده ی فیس بوکی „بختیار بلوری“ و بیانیه های پی در پی سازمان زحمتکشان علیه شرکت اعضایش در این برنامه

  مدتی است که یک لیبرال ناسیونالیست ابله و بی سواد سیاسی که از فرط دمکراتیک بودن با کله در فاضلاب ارتجاع شیرجه برده است، یک دکان فیس بوکی باز کرده است، که در ان زیر نام برنامه های لایف مبلغ نوعی پلورالیسم پاسیفیستی در چارچوب رئال پولتیک کوردی شده است. این شخص کسی جز … Mehr برنامه ی زنده ی فیس بوکی „بختیار بلوری“ و بیانیه های پی در پی سازمان زحمتکشان علیه شرکت اعضایش در این برنامه

پوپولیسم راست و چپ را باید منزوی کرد و از کمونیسم با صراحت دفاع کرد

  این روزها از جانب هر دو جناح کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، چه جناح راست و ناسیونالیستی این جریان و چه جناح „چپ“ که مدعی نوعی سوسیالیسم سطحی و محافظه کار است، عکسی که در ضمیمه ی این مطلب می اورم در فضای مجازی منتشر و دست به دست می شود. این عمل … Mehr پوپولیسم راست و چپ را باید منزوی کرد و از کمونیسم با صراحت دفاع کرد

بیگانگی از نظر مارکس

نگاهی گذار به یک مقوله ی اقتصادی، فلسفی حسن معارفی پور   مقوله ی بیگانگی و از خود بیگانگی از زمره ی مفاهیم مهمی که از زوایای مختلفی بررسی شده و توجه بسیاری از صاحبنظران، فیلسوفان و اقتصاددانان را در گذشته و حال به خود جلب کرده است. از هگل و فوئرباخ گرفته تا مارکس،مزاروش … Mehr بیگانگی از نظر مارکس

دنیای مجازی دنیای لایکیسم و فیکیسم

  من به هیچ وجه با ورود به دنیای مجازی مشکلی ندارم و اتفاقا خود من یکی از پایه های ثابت دنیای مجازی به ویژه فیس بوک هستم و برخلاف صوفی مسلکان انارشیست و پارانوید یا فیل سوف های فاشیست ضد تکنولوژی مانند هایدگر بر این عقیده نیستم که نباید از تکنیک بهره گرفت یا … Mehr دنیای مجازی دنیای لایکیسم و فیکیسم