ایران در استانه ی انقلاب پرولتری

استراتژی و تاکتیک های چپ رادیکال و طبقه ی کارگر برای عبور از وضع موجود و تبدیل این شرایط به یک شرایط انقلابی تکرار تبلیغات جمهوری اسلامی به ضرر طبقه ی کارگر است قبل از هر چیزی باید بگویم که، بستن این اعتراضات به ناف احمدی نژاد و رئیسی، اگاهانه یا ابلهانه تبلیغ برای خط … Mehr ایران در استانه ی انقلاب پرولتری

درباره ی اعتراضات ضد حکومتی در ایران

  از هر طریق ممکن شده باید در ایران اسلحه تهیه شود و هژمونی این اعتراضات به دست نیروهای چپ و کمونیست بیفتد‌. تصور خامی که در بین توده ها ممکن است وجود داشته باشد، این است که کمونیست ها تشکیلات های فرقه یی خارج از طبقه ی کارگر باشند و تصویری که کمونیسم اسکولاستیک … Mehr درباره ی اعتراضات ضد حکومتی در ایران

متن انگلیسی نامه ی توماس ونزل مسئول ناحیه یی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در منطقه ی راین نکار به روحانی جلاد در مورد دستگیری محمود صالحی و رضا شهابی

über متن انگلیسی نامه ی توماس ونزل مسئول ناحیه یی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در منطقه ی راین نکار به روحانی جلاد در مورد دستگیری محمود صالحی و رضا شهابی

ازدواج های مصلحتی طاعونی برای بشر

  بیش از حد علیه ازدواج هاق مصلحتی یکی از معضلات وحشتناک جامعه ی ایرانی و غیر ایرانی در تبعید، تن دادن به ازدواج ها و روابط مصلحتی بدون شناخت است. بسیاری از مردان و زنانی که به دلایل مختلف و متنوع به زندگی در تبعید ناچار می شوند، یا خود آگاهانه این زندگی (بخوانید … Mehr ازدواج های مصلحتی طاعونی برای بشر

متن انگلیسی نامه ی توماس ونزل مسئول ناحیه یی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در منطقه ی راین نکار به روحانی جلاد در مورد دستگیری محمود صالحی و رضا شهابی

متن انگلیسی نامه ی توماس ونزل به روحانی جلاد در مورد دستگیری محمود صالحی و رضا شهابی به پیشنهاد من کوالسیون ده اتحادیه ی کارگری در المان و در شهر هایدلبرگ به اسم DGB مخفف Deutsche Gewerkschaft Bündnis فارسی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در المان در ناحیه ی Rhein Neckar نامه یی به حسن روحانی … Mehr متن انگلیسی نامه ی توماس ونزل مسئول ناحیه یی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در منطقه ی راین نکار به روحانی جلاد در مورد دستگیری محمود صالحی و رضا شهابی

زنده باد انقلاب

جمهوری جهل و جنایت پیشه ی امپریالیست اسلامی، از همان دوران سر کار امدن در نتیجه ی خلاء سیاسی ناشی از انقلاب کارگری سال 57 توانست با دست اندازی به قدرت سیاسی در نتیجه ی همکاری های دولت های مرتجع و امپریالیستی با خمینی و حزب جمهوری اسلامی، قدرت سیاسی را دست به دست کند … Mehr زنده باد انقلاب

!مازوخیسم و سکسوالیته

یکی از عرصه هایی که مازوخیسم به انجا شدیدا راه پیدا کرده است، عرصه ی سکسوالیته است. سکسوالیته تا حدود زیادی از نظر من در فارسی غلط ترجمه شده است و به جا کلمه ی جندر اشتباه گرفته می شود. اینجا منظور من از سکسوالیته مناسبات جنسی و یا به تعبیر دیگر سکس است. یکی … Mehr !مازوخیسم و سکسوالیته

کسی که کمونیست نیست، محافظه کار و مرتجع است

  به نظر من هر کس که با کمونیسم به هر دلیلی مخالف است، علیرغم هر نقدی که داشته باشد، یک محافظه کار و مرتجع است. کم نبودند کسانی که شخصیت های پفیوز لیبرال و چپ های لیبرال اکادمیکر (اکادمیسین) را „روشنفکر“ و غیره به حساب می اوردند و همیشه در نتیجه ی انتخابات احساسی … Mehr کسی که کمونیست نیست، محافظه کار و مرتجع است

در باره ی کنگره ی اقلیت ها در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو

باید در کنگره های بورژوایی و جلسات این جانوران خوک صفت بازیچه ی دست دولت های خونخوار و تروریست امپریالیست شرکت کرد، تا به ماهییت خبیث این انگل های خونخوار جانی پی برد. بورژوازی از یک طرف برای پیشبرد منافع اقتصادی اش از رد شدن از روی جنازه ی کودکان در مرزهای کشورهای دیگر حذر … Mehr در باره ی کنگره ی اقلیت ها در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو