روانشناسی دشمن عقلانیت و صافکار بورژوازی

حسن معارفی پور میشل فوکو در کتاب „زایش کلینیک“ که در فارسی به پیدایش کلینیک هم ترجمه شده است، با تمرکز بر روی بیماران و پزشکان گرچه شدیدا بحث هایی ضد منطقی و ضد عقلانی ارائه می دهد که بیش از انکه به علم و دانش بشری نزدیک باشند با روحانیت و صوفیسم قرابت دارند، … Mehr روانشناسی دشمن عقلانیت و صافکار بورژوازی

چگونه بورژوازی از انسان یک موجود پاسیو بی خاصیت می سازد؟!

حسن معارفی پور طبقه ی کارگر را در اروپا با سوسیال دمکراسی، پست مدرنیسم و مدیتیشن و یوگا (صوفیسم) و الکل عقیم کرده اند. در تظاهرات هایی مانند جی 20 کم نبودند کسانی که اعتراض خود را با „دوچرخه سواری“ و „یوگا“ به بربریت سرمایه داری نشان می دادند و یا به جای اعتراض ساختار … Mehr چگونه بورژوازی از انسان یک موجود پاسیو بی خاصیت می سازد؟!