نه به ممنوعیت Rote Hilfe

در مقابل تلاش برای ممنوعیت Rote Hilfe باید ایستاد حسن معارفی پور وزیر آلمان هورست زیهوفر خواهان ممنوعیت Rote Hilfe یعنی کمک سرخ شد. کمک سرخ متشکل از ۹۰۰۰ فعال سیاسی، به ویژه وکلای مجرب و کار کشته است، که در ارائه ی خدمات مجانی به فعالین سیاسی چپ، کمونیست و آنارشیست در سراسر آلمان … Mehr نه به ممنوعیت Rote Hilfe

در باره ی اعتصاب چهارشنبه در کردستان ایران

  حسن معارفی پور در اینجا چند نقل قول را از سه متفکر و فیلسوف در مورد اعتصاب ترجمه می کنم. یکی از این متفکران نیچه بود که او را مدافع طبقات اریستوکرات می خوانند و به حق هم کسی مانند دومنیکو لوسردو او را طغیان گر طبقه ی اریستوکرات می خواند. البته باید اشاره … Mehr در باره ی اعتصاب چهارشنبه در کردستان ایران

نابودی عقل در چارچوب عقلانیت بورژوایی

حسن معارفی پور با یک „کانت شناسی“ در دانشگاه هایدلبرگ در کلاس کانت بر سر عقلانیت بورژوایی کانت که از نظر من تئوریزه کردن تمام مطالبات عصر روشنگری در قالب فلسفه و مذهب جدید سرمایه داری دوره ی روشنگری تا امروز است، یک بحث داشتیم. ایشان در کمال وقاحت اعلام می کرد که کانت بزرگترین … Mehr نابودی عقل در چارچوب عقلانیت بورژوایی

Die aktuelle politische Lage im Iran im Bezug auf Streiks موقعیت سیاسی فعلی در ایران در رابطه با اعتصابات اخیر

سخنرانی من فردا در مورد تازه ترین تحولات سیاسی در ایران در رابطه با مبارزات و اعتصابات کارگری، معلمان، دانشجویان و رانندگان کامیون این سخنرانی به صورت زنده از صفحه ی فیس بوکی که در آن سخنرانی به اشتراک گذاشته شده است، به زبان آلمانی پخش خواهد شد. در این سخنرانی و جریان تبادل نظر … Mehr Die aktuelle politische Lage im Iran im Bezug auf Streiks موقعیت سیاسی فعلی در ایران در رابطه با اعتصابات اخیر

انقلابات و ضد انقلابات

بررسی سه انقلاب نیمه ناتمام که توسط ضد انقلاب بورژوایی بلعیده شدند و تمام نیروهای رادیکال و انقلابی در پروسه ی سر کار امدن ضد انقلاب تار و مار شده یا مجبور به ترک کشور شدند. بخش اول پیش درامد در این مقاله فرصت کافی برای بررسی „آکادمیک“ و دقیق سه انقلاب ناتمام و شکست … Mehr انقلابات و ضد انقلابات

تحریم اقتصادی علیه ایران یا سیاست نسل کشی!

    حسن معارفی پور   کسانی که از سیاست تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران دفاع می کنند یا به هر دلیلی ان را توجیه می کنند، یا جاهلانی بی مغز هستند و یا تبهکارانی هستند که از مرگ تدریجی انسان های تحت ستم و بی چیز لذت غریبی می برند. احزاب و جریانات … Mehr تحریم اقتصادی علیه ایران یا سیاست نسل کشی!

کالایی شدن روابط انسان و سرگیجه ی „چپ“ اروپایی در عصر سرمایه داری نئولیبرال!

حسن معارفی پور در بین تمام الگوهای اقتصادی ماقبل نئولیبرالیسم هیچ سیستم اقتصادی، فکری و سیاسی به اندازه ی نئولیبرالیسم مناسبات بین انسان ها را تا این اندازه کالایی نکرده است. در این شکی نیست که عروج سرمایه داری خود با کالایی شدن و فتشیسم همراه بود، اما نئولیبرالیسم این طاعون دنیای امروز به ویژه … Mehr کالایی شدن روابط انسان و سرگیجه ی „چپ“ اروپایی در عصر سرمایه داری نئولیبرال!