زنده باد کمونیسم

  قدرت ما در اتحاد ماست گروه کمونیستی و تازه تاسیس „خوشه های خشم“ که متشکل از جمعی از کمونیست های انقلابی ایران است، کنفرانس رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت را در برلین اشغال کردند و بیانیه ی گروه را به زبان فارسی، انگلیسی و المانی در این کنفرانس خوانده و از تمام کمونیست ها … Mehr زنده باد کمونیسم

ایران جدال الترناتیوهای مختلف

سخنرانی من به زبان المانی در خانه ی سیاست و فرهنگ در شهر هایدلبرگ. عنوان „سخنرانی ایران جدال الترناتیوهای مختلف“ بود. در اینجا فارغ از بررسی تاریخی اسلام به عنوان یک گرایش سیاسی به صورت کوتاه به انقلاب مشروطیت، شکل گیری اولین حزب کمونیست ایران، شکل گیری گروه پنجاه و سه نفر، حزب توده، کودتای … Mehr ایران جدال الترناتیوهای مختلف

Iran zwischen verschiedenen Alternativen

Iran zwischen verschiedenen Alternativen. Einordnung der aktuellen Proteste und ihrer Akteure im Iran. Vortrag von Hassan Maarfi Poor, politischer Aktivist aus dem Iran und Student der Ethnologie und Soziologie an der Universität Heidelberg. Seit zwei Wochen formiert sich im Iran ein sehr starker Protest von unten gegen das gesamte Regime. Getragen wird er von Unterdrückten, … Mehr Iran zwischen verschiedenen Alternativen

علیه کلیت نظام سرمایه داری و امپریالیستی جمهوری اسلامی

در رابطه با مطلب نورا برکلاین، رفیق و پارتنرم در مورد حملات هیستریک و سکسیتی جمهوری اسلامی و تهدیدهای مداوم به تجاوز و فحاشی های کثیف اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی به ایشان، به خاطر رابطه ی او با من. این اولین باری نیست که مدافعین این نظام فاشیست اسلامی و این نمایندگان … Mehr علیه کلیت نظام سرمایه داری و امپریالیستی جمهوری اسلامی

جواب نورا برکلاین فعال سیاسی چپ رادیکال، رفیق و شریک زندگی ام به فحاشی های پی در پی اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی Answer to sexist insults and threats by supporters of the Iranian regime

über جواب نورا برکلاین فعال سیاسی چپ رادیکال، رفیق و شریک زندگی ام به فحاشی های پی در پی اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی Answer to sexist insults and threats by supporters of the Iranian regime

جواب نورا برکلاین فعال سیاسی چپ رادیکال، رفیق و شریک زندگی ام به فحاشی های پی در پی اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی Answer to sexist insults and threats by supporters of the Iranian regime

  „من می خواهم „زنت“ و مادرت را بکنم“! ترجمه ی حسن معارفی پور ایا واقعا این تنها جوابی است که شما در جواب به فعالیت ها و برنامه های سیاسی حسن معارفی پور دارید؟ به عنوان دوست دختر او ( نه زنش، چون ما برای عشمقان به هیچ مشروعیت مذهبی و دولتی نیاز نداریم)، … Mehr جواب نورا برکلاین فعال سیاسی چپ رادیکال، رفیق و شریک زندگی ام به فحاشی های پی در پی اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی Answer to sexist insults and threats by supporters of the Iranian regime

Intenationale Solidarität ist notwendig

Ich frage mich: Wo bleibt die internationale Solidatität mit der Arbeiterklasse des Irans? Warum berichten die deutschen und europäischen Linken nicht von den Protesten im Iran? Wo ist euer Internationalismus? Die meisten linke Leute und Parteien unterstützen reaktionäre Parteien und nationalistische Bewegung wie die PKK. Es gibt „linke“ Parteien, die die iranische Regierung als „antiimperialistisch“ … Mehr Intenationale Solidarität ist notwendig