زنده باد کمونیسم

 

قدرت ما در اتحاد ماست

گروه کمونیستی و تازه تاسیس «خوشه های خشم» که متشکل از جمعی از کمونیست های انقلابی ایران است، کنفرانس رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت را در برلین اشغال کردند و بیانیه ی گروه را به زبان فارسی، انگلیسی و المانی در این کنفرانس خوانده و از تمام کمونیست ها و چپ هایی که در این کنفرانس شرکت کردند دعوت به همکاری علیه رژیم ایران کردند.

ایران جدال الترناتیوهای مختلف

سخنرانی من به زبان المانی در خانه ی سیاست و فرهنگ در شهر هایدلبرگ. عنوان «سخنرانی ایران جدال الترناتیوهای مختلف» بود. در اینجا فارغ از بررسی تاریخی اسلام به عنوان یک گرایش سیاسی به صورت کوتاه به انقلاب مشروطیت، شکل گیری اولین حزب کمونیست ایران، شکل گیری گروه پنجاه و سه نفر، حزب توده، کودتای 28 مرداد، ملی شدن صنعت نفت و شکل گیری جنبش های اجتماعی که بعضا در جنبش ناسیونالیسم چپ بودند، انقلاب 57، حمله به کردستان، جنگ 24 روزه ی سنندج، جنگ بین رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران و رژیم فاشیست بعث، سرکوب انقلاب ایران در دوران جنگ، کشتار زندانیان سیاسی، شکل گیری نئولیبرالیسم از درون جنبش اسلام سیاسی و پایه های نظام جمهوری اسلام، طرح نئولیبرالی سازندگی در دوران رفسنجانی، گفتگوی بی تمدنی خاتمی و سرکوب کارگران خاتون اباد و قتل های زنجیره یی در دوران او، سرکوب گسترده ی دانشجویان در دوران احمدی نژاد، جنبش ارتجاعی سبز با رهبری ارتجاعی و به ویژه تظاهرات های گسترده در دو هفته ی اخیر پرداخته و اعلام کردم که ایرن بین سه الترناتیو انقلاب سوسیالیستی و اجتماعی، ماندگاری حکومت اسلامی با تغییرات از بالا و بازگشت رژیم ملعون سلطنتی از طریق دخالت نظامی و جنگ ناتو وجود دارد و دو گزینه ی اخر را تقریبا غیر محتمل و امکان انقلاب سوسیالیستی را در صورت ادامه ی این اعتراضات و رادیکالیزه شدن ان به واقعیت نزدیک تر دانسته و همزمان ضرورت مبارزه ی بین المللی با دولت های خونخوار و جنایتکار عضو ناتو و دولت های امپریالیست منطقه از جمله چین و روسیه و جمهوری امپریالیست اسلامی در سطح بین المللی را مطرح کرده و حمایت بین المللی طبقه ی کارگر جهانی علیه هر گونه دخالت نظامی در ایران را فراخوانده و اعلام کردم که رژیم جمهوری اسلامی تنها از طریق یک مبارزه ی قهرامیز مسلحانه و رادیکال می تواند سرنگون شود

 

Iran zwischen verschiedenen Alternativen

Iran zwischen verschiedenen Alternativen.
Einordnung der aktuellen Proteste und ihrer Akteure im Iran.

Vortrag von Hassan Maarfi Poor, politischer Aktivist aus dem Iran und Student der Ethnologie und Soziologie an der Universität Heidelberg.

Seit zwei Wochen formiert sich im Iran ein sehr starker Protest von unten gegen das gesamte Regime. Getragen wird er von Unterdrückten, der Arbeiter*innenklasse und der Bevölkerung, die einerseits unter Arbeitslosigkeit, Armut, der wirtschaftlichen Krise und der Inflation leidet und andererseits unter der Repression durch die religiös-faschistische Regierung. Die Mehrheit der Unterdrückten ist nicht mehr bereit, diese brutale Gewalt und Ungleichheit zu akzeptieren und geht in unterschiedlichen Städten in Massen auf die Straße.

Die Proteste sind spontan wie eine Bombe explodiert und sorgten damit sowohl bei der Regierung als auch bei oppositionellen Parteien jeglicher politischen Ausrichtung im Ausland für große Überraschung und Verwirrung. Die Parolen und Forderungen der Protestierenden sind sehr vielfältig, von radikal linken Parolen der Arbeiter*innenklasse bis hin zu rassistischen Sprechchören, die von rechten und nationalistischen Monarchist*innen verbreitet werden. Die Bevölkerung weiß, was sie nicht haben will, aber die Mehrheit hat keine klaren Vorstellungen von einer alternativen politischen Ordnung nach einem Umsturz. Deshalb ist es für uns Aktivist*innen, die vor dem bestehenden Regime fliehen mussten, wichtig herauszustellen, welche Alternativen existieren und welche forciert werden sollten.

Der Vortrag ordnet die aktuellen Geschehnisse in ihren historischen Kontext im Vergleich zu anderen Protesten der letzten vier Jahrzehnte ein und stellt ihren besonderen Charakter heraus. Anschließend werden einflussreiche Akteure mit ihren politischen Zielen und Forderungen vorgestellt und die Rolle der deutschen Politik und Wirtschaft sowie Handlungsmöglichkeiten der deutschen Bevölkerung in der Unterstützung einer emanzipatorischen Bewegung diskutiert. Die Diskussion wird für alle Anwesenden geöffnet und ausreichend Raum für Fragen gegeben.

https://www.facebook.com/events/2089190331317390/

 

علیه کلیت نظام سرمایه داری و امپریالیستی جمهوری اسلامی

über علیه کلیت نظام سرمایه داری و امپریالیستی جمهوری اسلامی

علیه کلیت نظام سرمایه داری و امپریالیستی جمهوری اسلامی

در رابطه با مطلب نورا برکلاین، رفیق و پارتنرم در مورد حملات هیستریک و سکسیتی جمهوری اسلامی و تهدیدهای مداوم به تجاوز و فحاشی های کثیف اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی به ایشان، به خاطر رابطه ی او با من.

این اولین باری نیست که مدافعین این نظام فاشیست اسلامی و این نمایندگان اسلام واقعی به جای حمله به من و جواب به مطالبی که می نویسم، با فحاشی های سکسیستی به پارتنرم یا مادر و خواهرانم، در تلاشند من کمونیست را از مبارزه ی انقلابی علیه این نظام منحرف کنند و به مسائل پیش پا افتاده یی مشغول کنند، که هیچ اهمیتی برای من ندارد. در تمام این هجوم های سایبری، زنان به عنوان ابژه های جنسی نگاه می شوند، چون کلیت ساختار این نظام ضد زن است و زنان را به عنوان ابژه ی جنسی می بیند. زمانی که برای رفیق دوست دخترم این مساله را تعریف کردم که این اوباش از طریق تلگرام و فیس بوک، به من حمله کرده و گفته اند که زنت را می گاییم، براش خیلی جای تعجب بود و یک شب تا صبح به این مساله فکر کرد و نخوابیده بود، تا یک متنی را به انگلیسی بنویسد و جواب این جانیان سکسیست را بدهد. من متن را به زبان فارسی ترجمه کرده ام و در سایت شخصی خودم هم و دیگر شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک، تویتر و تلگرام هم منتشر کرده ام. اینجا لازم دانستم یک روشنگری هایی را شخصا بنویسم و به مردم جامعه بگویم که این جانیان ضد زن و سکیست متجاوز، این پدوفیل های اسلامی اولین بارشان نیست که اینگونه دست به این اعمال شنیع و ضد انسانی می زنند.

یک حیوان در حال مرگ به هر طرفی جفتک پرت می کند

جمهوری جنایتکار اسلامی ایران، همچون یک لاشه ی افتاده بر زمین در حال مرگ اخرین نفس های خود را می کشد. این رژیم مثل یک انسان در حال غرق شدن است که به هر طناب پوسیده ایی اویزان می شود، تا خود را از مرگ نجات دهد. این نظام ملعون و منفور مخالفین سیاسی خود را، کسانی که به صورت جدی علیه کلیت این نظام و ساختار سرمایه داری اسلامیستی، فاشیستی و امپریالیستی ش می جنگند حملات گوناگون می کند. یکی از این حملات، حملات شخصی و اخلاقی است. در ایدئولوژی فاشیستی اسلامیستی جمهوری اسلامی ایران، زنان همیشه همچون ابژه های جنسی دیده شده اند و می شوند و همیشه مناسبات سکسی و جنسی زنان که از نظر من با نوشیدن یک لیوان اب تفاوتی ندارد، پاشنه اشیل زنان دیده می شود. مناسبات جنسی و ازادانه ی زنان همیشه سرکوب شده است، اما از طرف دیگر همین اراذل و اوباش بزرگترین فاحشه خانه های اسلامی را در کنار مرقد رضای گور به گور در خاورمیانه درتس کرده اند و این حاکمیت از طریق این صنعت توریسم جنسی اسلامی به نام صیغه نه تنها سودهای کلان به جیب زده است، بلکه حاکمان تشنه ی سکس از این طریق بدجوری اغوا می شوند. اراذل و اوباش پدوفیلی در حاکمیت این رژیم، قمه کشان شعبانیست، بسیجی های کله پوک، سپاهیان بی ترمز و قاتل و در کل کسانی که هنوز به این نظام فرو ریخته و این جنازه ی متعفن توهم دارند و به صورت عقیدتی از این دستگاه سرکوب و جنایت دولتی دفاع می کنند، حملات سایبریکی را به سوی فعالین به وحشیانه ترین شکل ممکن در کنار انواع دیگر حملات فیزیکی، مسلحانه و تروریستی شروع کرده اند. لازم به ذکر است رژیم جنایتکار و متعفن جمهوری اسلامی از همان روزهای اول سر کار امدنش با حمله به تظاهرات های زنان در هشت مارس های سال 57 و 58 در تلاش بود نیمی از جمعیت جامعه را سرکوب کند، تا سرکوب ان نیم دیگر جامعه راحت تر صورت گیرد. نظام حاکم بر ایران یک نظام سکسیست و متشکل از مجموعه یی اخوند پدوفیلی که در حوزیه ی علمیه ی قم از کودکی مورد سوء استفاده های جنسی قرار گرفته شده اند و خود حاکمین و اطرافیان این نظام این عمل شنیع و ضد انسانی را با مخالفین سیاسی خود انجام می دهند. اسیدپاشی اسلامی بر روی چهره های زنان، در طی سالیان دراز در این نظام جنایتکار وجود داشته است و در دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور بنفش بعد از سال ها دوباره اوج گرفت.

کم نبودند زنان ازاده و کمونیستی که توسط این جانیان قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته شدند، تا جنایتکاران و جلادان تیرخلاص زن اسلامیست و فاشیست به وظیفه ی اسلامی خود عمل کرده باشند و همزمان هم سادیسم خود را به صورت ارضای یک طرفه و تجاوز به زنان زندانی نشان دهند. نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ایدئولوژیک کار متفاوتی از پیامبر پدوفیل اسلام نکرده است. پیامبر جلاد مسلمانان جهان هم در هر جنگی، اسرای زن را با همین قوانین کثیف اسلامی مورد تجاوز جنسی قرار می داد. زمانی که پیامبر این اوباش خود شخصا مجری این اعمال شدیدا ضد زن باشد، نباید انتظار داشت، جلادان فاشیست و تروریست اسلامیست حاکم در ایران دست به چنین اعمالی نزنند.

در سالیان گذشته رژیم جمهوری اسلامی در بین نیروهای سیاسی اپوزیسیون رخنه کرده بود و توانسته بود به یک سری اطلاعت خصوصی و مناسبات خصوصی بین انسان ها دسترسی پیدا کند. یکی از این اراذل و اوباش تروریست اطلاعاتی کسی جز نادر کیانی مهره ی سوخته ی جمهوری اسلامی نبود که در کومه له نفوذ کرده و بعد از افشا شدن و فرار به ایران، به همراه تیم وزارت اطلاعات، وبلاگ ها و سایت های مختلفی چون «کومه له از درون» سایت «آکام نیوز» و دهها وبلاگ دیگر را اداره می کردند. این جانی تروریست، مزدور و این مهره ی سوخته ی رژیم، زمانی که به ایران برگشت، تلاش داشت با منتشر کردن مناسبات جنسی بین رفقای کومه له و از جمله مناسبات جنسی خود من و رفیق همسر سابقم و انتشار عکس های کاملا عادی ما در حال بوسیدن در اینترنت، با برخوردهای تا مغز استخوان ارتجاعی، اخلاقی،ضد انسانی و بیش از هر چیز ضد زن، ما را از پروسه ی فعالیت سیاسی باز دارد و مشکلات روحی روانی درست کند. ما تنها به این خزعبلات اخلاقی و ارتجاعی کوچکترین بهایی ندادیم، بلکه ان را تبلیغ برای کمونیسم و ازادی انسان می دانستیم و اتفاقا خوشحال بودیم و هستیم که موی دماغ نظامی هستیم که قاتل هزاران انسان مبارز و کمونیست بی دفاع و زندانی سیاسی است. اگر روابط ازاد جنسی بدون توجه به سنن ارتجاعی و مذهبی، زشت و مکروه است، پست من نماینده ی زشت ترین اصول هستم. اگر سکس برای زن نامشروع است و برای مرد افتخار است، پس من ترجیح می دهم زنی باشم که با انسان های مختلفی خوابیده است و قوانین کثیف و ضد زن این نظام ها را زیر پا گذاشته است.

 سران جنایتکار جمهوری اسلامی و ساندیس خوران این نظام روز مرگتان فرارسیده است. این دست و پا زدن ها و جفتک پراکنی به طرف دیگران نشان می دهد که شما از مرگ حتمی خودتان هراس دارید. ما با سرنگونی انقلابی و رادیکال شما گور شما سکسیست ها را برای همیشه خواهیم کند.

ما حق تان را کف دستتان خواهیم گذاشت. شما فحاشی سکسیستی کنید و زن را به عنوان ابژه ببینید، ما با مبارزه ی رادیکال و انقلابی مرگ کلیت نظام شما را فراخوان دادیم و ان را عملی می کنیم.

مرگ بر جمهوری سکسیست و ضد زن جمهوری فاشیست اسلامی ایران

مرگ بر تمام اراذل و اوباش وابسته به این نظام

زنده باد سوسیالیسم

حسن معارفی پور

جواب نورا برکلاین فعال سیاسی چپ رادیکال، رفیق و شریک زندگی ام به فحاشی های پی در پی اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی Answer to sexist insults and threats by supporters of the Iranian regime

über جواب نورا برکلاین فعال سیاسی چپ رادیکال، رفیق و شریک زندگی ام به فحاشی های پی در پی اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی Answer to sexist insults and threats by supporters of the Iranian regime

جواب نورا برکلاین فعال سیاسی چپ رادیکال، رفیق و شریک زندگی ام به فحاشی های پی در پی اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی Answer to sexist insults and threats by supporters of the Iranian regime

 

«من می خواهم «زنت» و مادرت را بکنم»!

ترجمه ی حسن معارفی پور

ایا واقعا این تنها جوابی است که شما در جواب به فعالیت ها و برنامه های سیاسی حسن معارفی پور دارید؟

به عنوان دوست دختر او ( نه زنش، چون ما برای عشمقان به هیچ مشروعیت مذهبی و دولتی نیاز نداریم)، بگذار به شما ها بگویم که هر کدام از ما برای خود صاحب شخصیت مستقل است. اگر شما به دنبال ان هستید که بر علیه یک نفر موضع گیری کنید، این دیگر چه معنی ایی دارد که نفر دیگری را تهدید کنید؟ تهدید به تجاوز یک انسان، ایا تنها جواب سیاسی شما و جهت گیری تان در مقابل نقد رادیکال یک انسان دیگر (حسن معارفی پور) است؟

این روشن است که شما هیچ برهان با محتوایی ندارید و قافیه شدیدا بر شما تنگ شده است، که اینگونه به بی حرمتی به جای جواب سیاسی و برهان در جواب نقد های حسن معارفی پور پناه می برید.

شما نمی فهمید که با این عمل خودتان را مورد بی حرمتی قرار می دهید. شما خود را با این کار یک متجاوز خطاب می کنید. شما به من، حسن و هر کس دیگری که ان را می خواند، می گویید که در پی انجام عملی هستید، بدون اینکه اجازه ی من برای انجام این عمل را در نظر گرفته باشید. شما با این کنش نشان می دهید که  مسائلی که به زنان مربوط می شود، قبل از انکه مسائلی باشند که به خود زنان مرتبط باشند، به شکلی از اشکال مسائلی هستند که به مردانی مرتبط اند که بر روی انان اعمال قدرت می کنند، اما هیچ کدام از شما اعمال قدرتی بر من ندارید و نمی توانید داشته باشید. ممکن است تصور این مساله برای شما سخت باشد: اما من یک انسان مستقل هستم و هر طور که دوست دارم و عقلانی می دانم، البته در رابطه ی اجتماعی با زندگی دیگران و بدون ضرر رساندن به انان، زندگی می کنم بدون اینکه خودم را دست کم بگیرم و اعمال قدرت بر خودم را قبول کنم.

زمانی که می گویید به من تجاوز می کنید، شما نمی دانید که این عمل یک عمل یک طرفه است و با این کار، نه تنها من، بلکه تمام زنان را به عنوان ابژه نگاه می کنید.

 این شکل از اعتراض شما (ابژه یی کردن زنان) نشان می دهد، که تا چه اندازه ضروری است یک انقلاب رادیکال اجتماعی برای در هم شکستن کل سیستم صورت پذیرد، سیستمی که بر اساس مذهب و مردسالاری تلاش می کند زنان را به عنوان نیمی از کل جامعه از انسانیت و انسان بودن تهی کند- سیستمی که بر اساس ارعاب، تبعیض و تفرقه انداختن بین انسان ها شکل گرفته است و انسان ها با منافع مشترک را متفرق می کند، تا بتواند به حاکمیت دیکتاتوری خود ادامه دهد. سیستمی که در نهایت از طریق استثمار و بهره کشی از توده ی مردم به منافعش می رسد.

اما توده ی مردم دیگر از این سیستم بیزارند و کاردشان به استخوان رسیده است. مردم دیگر بیشتر از این، این میزان از فشار، محدودت و سرکوب را تحمل نمی کنند. توده های مردم در سطح وسیع به دنبال تغییر رادیکال این سیستم هستند.

به خاطر این مسائلی که بالاتر اشاره شد، است که نقش و حضور زنان در این انقلاب تا این اندازه حیاتی است: ما همه در جنگ با نظامی هستیم که تلاش می کند با تفرقه اندازی بین انسان ها و تقسیم انان در گروه های مختلف و بهره گیری از مذهب برای مشروعیت دادن به تفرقه بین انسان ها به حیات خود ادامه دهد، این سیستم چیزی جز سرمایه داری نیست، نظامی برای استثمار از طبقه ی کارگر بنا نهاده شده است. ما برای نظامی مبارزه می کنیم که در ان اختلاف طبقاتی رخت بر بندند و تمام انسان ها از حقوق برابر برخوردار باشند، انسان ها بر اساس جنسیتشان طبقه بندی نشوند و هیچ کس به خاطر گرایش جنسی اش قضاوت و محاکمه نشود، سیستمی که در ان توانایی انسان، رنگ پوست، قومیت و غیره مانع رسیدن انسان به این حقوق برابر نشود

 

Answer to sexist insults and threats by supporters of the Iranian regime.

„I will fuck your wife and your mother” – is that really the only answer you have for Hassan Maarfi Poor’s political statements and activity?

As his girlfriend (not wife, because we don’t need any religious or state legitimation for our love) let me tell you that each of us is one person for her*himself. If you want to argue against one person – what is the sense of threatening another person? Is the rape of one person your only answer to radical criticism of your political orientation by another person? It is obvious that you want to insult Hassan because you don’t have any arguments with content.

But don’t you see that you are insulting yourself? You are calling yourself a rapist. You are telling Hassan, me and whoever wants to read it, that you will do something to me which means you are planning to do it without caring about my consent. You are clearly showing us that for you a woman’s affairs are actually the affairs of men somehow in power over her. But none of you is in power over me.  Maybe it is hard for you to imagine: I am an independent person living my own life as I find it right – in relation with others of course, but not subordinating myself.

By telling that you will fuck me, in a very one-sided way, you are objectifying me and you are objectifying me only for the reason of being a woman, which means that you are objectifying all women.

And this is how you are demonstrating that we really need this revolution to be radical, to completely break with this system, which is built on religious patriarchy and tries to take away humanity from one half of humanity – which of course is only one line among which people are split in this dictatorship, where in the end very few are profiting from the exploitation of the many.

But the people are fed up with this. The people do not accept this humiliation and oppression any more. The people will radically change the system.

This is why the role of women is so important in this revolution: We are fighting against a system that is trying to weaken the people by splitting them in different groups, using religion to legitimize its capitalist politics of exploitation of the working class. We are fighting for an order with equal rights and possibilities for all humans beyond class and beyond categories of gender, sexual orientation, ability, skin color and ethnicity and others!

Nora Braecklein political activist