کرکس های حزب دمکرات کردستان ایران بار دیگر در تلاش برای مصادره ی مردگان

کرکس های حزب دمکرات کردستان ایران بار دیگر در تلاش برای مصادره ی مردگان حزب فاشیست، ناسیونالیست، قومپرست، مزدور، انسان ستیز، اسلامی و شبه سکولار دمکرات کردستان ایران سال گذشته بعد از مرگ پنج نفر از فعالین محیط زیست در مریوان تلاش کرد اعتراضات توده یی به توحش و بربریت سرمایه داری جمهوری اسلامی و … Mehr کرکس های حزب دمکرات کردستان ایران بار دیگر در تلاش برای مصادره ی مردگان

فرصت طلبی حزب دمکرات را باید افشا کرد و مشت محکمی بر دهان ارتجاع ناسیونالیستی کوبید

جنبش توده یی شهر مریوان در اعتراض به مرگ شریف باجور و رفقایش در انجمن سبز چیا، رادیکالیسم و انقلابی گری این جنبش، حزب مرتجع دمکرات کردستان ایران را، حزبی که همواره حامی جمهوری جنایتکار اسلامی بوده است و در سازشکاری گوی سبفت از ارتجاعی ترین نیروی های اصلاح طلب برده است، ناچار کرده است، … Mehr فرصت طلبی حزب دمکرات را باید افشا کرد و مشت محکمی بر دهان ارتجاع ناسیونالیستی کوبید

پایان شعبده بازی و جنگ زرگری درون کومه له و  بازگشت „جناحین“ به دیپلماسی بورژوایی

حسن معارفی پور کومه له- سازمان کردستان حزب „کمونیست“ ایران، در چند سال گذشته و به طور ویژه ماه های اخیر با یک شعبده بازی و جنگ زرگری بین صلاح مازوجی و سید ابراهیم علیزاده در تلاش بود توجه ی بیرونی ها را به خود جلب کند و در این راستا یک عده استعفا داده … Mehr پایان شعبده بازی و جنگ زرگری درون کومه له و  بازگشت „جناحین“ به دیپلماسی بورژوایی

درباره ی زیبایی شناسی مبارزه

„زیبایی شناسی قیام“ اثر پیتر وایس جزو مهمترین رمان ها و اسناد تاریخی جنبش کمونیستی است. خواندن این کتاب از شام شب برای کمونیست ها ضروری تر است. پیتر وایس در رمان دو جلدی و سترگش به بررسی نقاط ضعف و قوت جنبش کمونیستی می پردازد و این تاریخ را به شکلی ماتریالیستی با دقیق … Mehr درباره ی زیبایی شناسی مبارزه

مجاهدین و پ ک ک دو جریان راست پوپولیست و نئوفاشیست

راست پوپولیست در اروپای غربی به جای فاشیسم به کار می رود. تصورات به شدت احمقانه و مبتذل عامیانه یی در اروپای غربی سابقا در مورد مجاهدین و اکنون در مورد پ ک ک وجود دارد، که گویا این دو سازمان به جبهه ی „چپ“ متعلق اند. این تصورات به همان اندازه باطل اند، که … Mehr مجاهدین و پ ک ک دو جریان راست پوپولیست و نئوفاشیست

تعرض پلیس فاشیست سوئد „مهد“ „دمکراسی“ غربی به فعالین چپ و کمونیست ایرانی

حسن معارفی پور یک بار دیگر بورژوازی امپریالیست اروپا و سگ هار بورژوازی یعنی پلیس با تعرض به مجموعه ی فعال سیاسی چپ و کمونیست ایرانی در استکهلم نشان داد، که این بورژوازی حاضر است به خاطر حفظ مسائل „دیپلماتیک“ بر سر منافع اقتصادی از فاشیستی ترین و جنایتکارترین رژیم ها حمایت کند و با … Mehr تعرض پلیس فاشیست سوئد „مهد“ „دمکراسی“ غربی به فعالین چپ و کمونیست ایرانی

معضلی به نام شهلا حیدری، پارازیت در „نقد“، „نقد“ از جنس پارازیت

حسن معارفی پور  شهلا حیدری با گیر دادن به جناح راست کومه له به رهبری سید ابراهیم علیزاده، چنان مغلطه یی درست کرده است، که انسان عاقل انگشت به دماغ می شود.“نقد“ شهلا حیدری نقد نیست، بلکه توهین به نقد است. او پارازیت وار در تلاش است هر گونه نقد رادیکال و مارکسیستی به جناح … Mehr معضلی به نام شهلا حیدری، پارازیت در „نقد“، „نقد“ از جنس پارازیت