عقل ستیزی و شارلاتانیسم «جنبش» «می تو» ی ایرانی!

گالری

در ایران همه چی نصفه ناتمام وارد شده است. فلسفه سه پا و نیمش در ایران ناقص است، اما جمعیت «فیل سوفان» ایرانی از فلاسفه ی غربی بیشتر است. مارکس هرگز به طور کامل خوانده نشده است، در صورتی که … به خواندن ادامه دهید