عقل ستیزی و شارلاتانیسم “جنبش” “می تو” ی ایرانی!

معرض

در ایران همه چی نصفه ناتمام وارد شده است. فلسفه سه پا و نیمش در ایران ناقص است، اما جمعیت “فیل سوفان” ایرانی از فلاسفه ی غربی بیشتر است. مارکس هرگز به طور کامل خوانده نشده است، در صورتی که … إقرأ المزيد