فراخوان برای کمک مالی به زلزله زدگان غرب کشور

از همین صفحه فراخوان می دهیم کسانی که خواهان کمک مالی به زلزله زدگان غرب کشور هستند، می توانند با ما تماس بگیرند تا شماره حساب معتبر را برای انان ارسال کنیم.
مجموعه یی از فعالین کارگری رادیکال روز چهارشنبه ی اتی از شهرهای مختلف ایران عازم مناطق زلزله زده شده خواهند شد. این فعالین جزو خوشنام ترین و شناخته ترین چهره ها و شخصیت های جنبش کارگری ایران هستند و انسان های قابل اعتماد با پایگاه اجتماعی رادیکال و سوسیالیستی در جنبش کارگری ایران هستند.
این فعالین برخلاف قومپرستان و ناسیونالیست ها، برای کمک به انسان های زلزله زده ی غرب کشور، اهداف و مقاصد ناسیونالیستی را دنبال نمی کنند، بلکه کمک به زلزله زدگان را به عنوان یک اقدام عملی رادیکال و انسانی در همبستگی طبقاتی با انسان های تحت ستم نگاه کرده و ارزیابی می کنند.
هر کس مایل کمک کند می تواند از طریق همین صفحه با ما تماس بگیرد.
هسته ی مرکزی گفتمان رادیکال

https://www.facebook.com/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-Radical-Discourse-1624040851179570/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s