انتشار دانشنامه ی تاریخی انتقادی مارکسیسم به زبان چینی

دانشنامه ی تاریخی انتقادی مارکسیسم بزرگترین دانشنامه ی مارکسیستی حال حاضر جهان به زبان چینی منتشر شد.
روز 9 اکتبر 2017 در برلین جلسه یی تدارک داده شد، که در ان رفقای کمونیست و محقق چینی اعلام کردند که دانشنامه ی تاریخی انتقادی مارکسیسم را به صورت کامل به چینی ترجمه و منتشر کرده اند.
این موفقیت را باید به جنبش کمونیستی و رفقای کمونیست در چین که فعالانه در ترجمه و انتشار اثار تئوریک و کلاسیک مارکسیستی و ترجمه ی بزرگترین دانشنامه ی مارکسیستی حال حاضر جهان اکتیو هستند، تبریک گفت. من به شخصه به عنوان یکی از اعضای انستیوی برلین برای تئوری های انتقادی دست این رفقا را به گرمی می فشارم.
امیدوارم رفقای کمونیست و مارکسیست ایرانی در همکاری با این دانشنامه ی عظیم تئوریک و ترجمه ی ان همکاری لازم را به عمل اورند.

حسن معارفی پور


Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s