„آژیتاسیون“

22405724_1504464426313868_3819194533608908885_n
برتولت برشت باند 18.صفحه ی 9
برگرفته از صفحه یPeter Schadt رفیق کمونیست و مبارز ما در جنبش کارگری و اتحادیه ی کارگری د گ ب
در کوپه ی (واگن) یک قطار یک جوان ابله کم شعور پرولتر در مورد روزنامه ی حزب صحبت می کرد و گفت که من با ان در بهترین حالت کونم را می شورم. یک رفیق با سن و سال در کمال ارامش به او جواب داد، که تو به زودی کونت از مغزت هشیار تر خواهد بود.
ترجمه ی: حسن معارفی پور

Autor: hassanmaarfipoor@gmail.com

Hassan Maarfi Pour, Poltischer Aktivist und Forscher des Marxismus حسن معارفی پور نویسنده ی مارکسیست و فعال سیاسی

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s