ساده لوحی سیاسی!

این مقاله را تقریبا دو سال پیش نوشتم. زمانی که پناهجویان ساده لوح در کمال وقاحت عکس خانم مرکل را در خیابان های المان حمل می کردند و می بوسیدند. کسی که حقیقت را نمی داند یک ابله است ولی کسی که حقیقت را می داند و ان را انکار می کند یک تبهکار جانی است.
باید این مقاله را به تمام زبان ها ترجمه کرد و به تمام پناهجویان داد تا آشغالی که دولت آلمان و رسانه های نوکر در مغزشان ریخته اند را توی توالت بریزند و سیفون ان را بکشند.Quelle: ساده لوحی سیاسی!


Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s