شهرت عمیق عشق به چه کسی؟ برتولت برشت Ruf der Tiefen Liebe zu wem? – Bertolt Brecht

 
Ruf der Tiefen
 
Liebe zu wem? – Bertolt Brecht
Von der Schauspielerin Z. hieß es, sie habe sich aus unglücklicher Liebe umgebracht.
Herr Keuner sagte: „Sie hat sich aus Liebe zu sich selbst umgebracht. Den X. kann sie jedenfalls nicht geliebt haben. Sonst hätte sie ihm das kaum angetan. Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht zu erhalten. Liebe ist die Kunst, etwas zu produzieren mit den Fähigkeiten des ändern. Dazu braucht man von dem ändern Achtung und Zuneigung. Das kann man sich immer verschaffen. Der übermäßige Wunsch, geliebt zu werden, hat wenig mit echter Liebe zu tun. Selbstliebe hat immer etwas Selbstmörderisches.
 
شهرت عمیق
 
عشق به چه کسی؟ برتولت برشت
 
از بازیگر Z. اسم ش این بود، او به خاطر احساس بدبختی در رابطه ی عشقی خودکشی کرد.
اقای کوینر گفت: “ او به خاطر عشق به خودش خودکشی کرد. آقای X. در هر صورت او را دوست نداشت. در غیر این صورت او چنین کاری را به سختی با او می کرد. عشق آرزویی (حالتی) است که در ان چیزی را می دهی، نه اینکه انتظار دریافت ان را داشته باشی. عشق هنر است، هنری که با آن چیزی را خلق می کنی، با توانایی ها و پتانسیل های دیگران. برای این مقصود انسان نیازمند تغییر توجه و دلبستگی اش است. آن را انسان می تواند همیشه میسر کند. حاجت اینکه بیش از حد دوست داشته شوی، ربط زیادی به عشق واقعی ندارد. عشق به خود همیشه تا حدودی می تواند به خودکشی منجر شود.
 
ترجمه ی حسن معارفی پور
 
ترجمه ی این شعر را تقدیم به دوست دخترم نورا می کنم که در حال یادگیری زبان های مختلف از جمله کوردی، عربی و فارسی است.
 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s