درباره ی تظاهرات علیه آ اف د

درباره ی تظاهرات علیه آ اف د
تمام کسانی که در کلن و حومه ی کلن هستند و می خواهند در تظاهرات انتی فاشیستی „علیه دیدار سالانه ی حزب فاشیستی آلترناتیو برای آلمان“ روز شنبه 22.04در هویمارکت Heumarkt شهر کلن آلمان شرکت کنند و در گروه خاصی برای تظاهرات سازماندهی نشده اند، می توانند با شماره تلفن من تماس بگیرند تا بتوانیم به صورت گروهی و در کنار هم تظاهرات کنیم و امکان دستگیری یا تعرض پلیس راسیست آلمان به کسانی که به صورت فردی در این تظاهرات شرکت می کنند و عضو گروه خاصی نیستند، جلوگیری به عمل امده و میزان دستگیری را به حداقل برسانیم. هر کس یا کسانی را که می شناسید به این تظاهرات دعوت کنید، تا این ملعون های فاشیست را به زباله دان بیندازیم و نگذاریم بار دیگر فاشیسم تحت عناوین مختلف همچون طاعون خود را به جامعه تحمیل کند.
هر کس بخواهد تماس بگیرد می تواند شماره تلفن من را از روی صفحه ی فیس بوکم بردارد و یا پیام بدهد تا برایش شماره ام را بفرستم.
کسانی که در مقابل فاشیسم نمی جنگند، یک روز همچون بره توسط فاشیسم گردن زده می شوند!
اتحاد، مبارزه پیروزی
نابود باد سرمایه داری و فاشیسم
حسن معارفی پور


Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s