صفحه ی رسمی من در فیس بوک به زبان آلمانی

در این صفحه ی فیس بوکی مقالات، نوشته ها و سخنرانی های سیاسی من به زبان المانی منتشر می شود. با لایک کردن این صفحه می توانید از جریان کار و فعالیت نظری و سیاسی ما در دنیای واقعی و مجازی باخبر شوید.

حسن معارفی پور

https://www.facebook.com/Hassan-Maarfi-Pour-802409089800775/?fref=ts

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s